Laatste nieuws

Laatste nieuws

Lessons learned - Asbest incident

Op 09-03-2016 begint stork met de demontage van de windbox beplating. Tegen 10.00 uur is alle beplating van de windbox gedemonteerd. Voordat wordt begonnen met de demontage van de gasdichte omkasting om de uitbuigingen van de branders, wordt een klein plaatje verwijderd, dicht bij de keel van de oude branders om achterliggend materiaal te inspecteren. Na inspectie blijkt dit beton stampmassa te zijn. Geen gevaar voor asbest dus! Dit was ook in de lijn met de verwachting omdat de oude branders in 1999 zijn gemonteerd en destijds ook al geen asbesthoudend materiaal meer gebruikt mocht worden.

Stork gaat verder met het opdelen van de gasdichte doos in 4 gelijkte stukken en brand vervolgens de omkasting door. Rond 14.00 uur wordt begonnen met het lostrekken van de betreffende platen. Als alle platen zijn gedemonteerd wordt de werkplek opgeruimd. De bouwplaatsleider ziet een stukje materiaal liggen waarin vezels lijken te zitten, samen met een collega komten ze tot de ontdekking dat voegmateriaal is afkomstig van de metselstenen die ook achter de beplating gemonteerd waren. Er wordt contact opgenomen met de klant, het werk wordt stilgelegd en de werkkleding wordt achtergelaten. De volgende morgen blijkt dat er inderdaad asbest is aangetroffen.

Downloads

pdfLessons learned - Asbest incident120 KBDownload
pdf(ENG) Lessons learned - Asbestos Incident151 KBDownload
pdf(DE) Lessons Learned - Asbest-Unfall137 KBDownload
Share this article

Contact us

Send us an email: