Referenties

Referenties

Search and explore our references and case studies

Renovatie Sluis Waalwijk - Rijkswaterstaat

De Zomerdijk sluis en brug in Waalwijk zijn in 2016 gerenoveerd. Istimewa, a Stork Company, was verantwoordelijk voor de totale elektrotechniek en automatisering, van ontwerp tot inbedrijfsstelling.

DSM Key Supplier Management Award.

Kom hier meer te weten over de door ons behaalde Key Supplier Management Award bij DSM Emmen. 

Offshore platform K4Z - Topside Modificatie

Stork was main contractor voor het K4-Z Topside modificatie project: de bouw van een offshore installatie voor 2 extra olieputten. Bekijk de video waarin Total E&P het gehele project toelicht.

Reset Map