AkzoNobel MEB Delfzijl - Renovatie Natronloogopslag

Uitdaging

Stork is naar aanleiding van het succesvol afronden van werkzaamheden bij de AkzoNobel MEB fabriek gevraagd om een renovatieproject uit te voeren aan de loogoplsag op de Akzo locatie in Delfzijl.

Uitkomsten

De installatie moest worden gemodificeerd om de betrouwbaarheid te vergroten. Bij deze werkzaamheden werden er leidingen en kabels vervangen, nieuwe pompen en isolatie geplaatst en de loogopslagtanks werd gereinigd. Tijdens de werkzaamheden is ook de procesbesturing van de installatie vervangen. Na het voltooien van de werkzaamheden bij AkzoNobel MEB in Delfzijl, functioneert de natronloogopslag weer zoals het hoort, met een grotere betrouwbaarheid dan voorheen. Hierdoor sluiten de processen van de looginstallatie weer aan op de chloorfabriek.

Resultaten

  • Testen, onderhouden, repareren en kalibreren van procesbesturingssystemen
  • Ondersteuning om het project op tijd en binnen budget op te leveren
  • Het leveren van een team van hooggekwalificeerde en ervaren professionals
  • Snelle, flexibele reactie op onverwachte situaties
  • Downtime minimaliseren door inspecties en preventief onderhoud aan de installatie 24/7 beschikbaarheid zorgt voor een snelle respons bij storingen
  • De natronloogopslag en de chloorfabriek zijn weer op elkaars capaciteit afgestemd

"Na inspectie van de opslagtanks moest één tank worden afgekeurd. Deze moest daarom gesloopt. Stork heeft hierop adequaat geanticipeerd en de klus binnen de gemaakte afspraken en gestelde planning geklaard."

Management AkzoNobel MEB

Specificaties

Cliënt Akzo Nobel MEB Delfzijl
Locatie Chemie Park Delfzijl
Opdracht omschrijving Renovatie van 50% NaOH opslag
Contactpersoon Stork E. Eiten
Betrokken afdelingen Mechanical Services, E&I Services en Project Management

Klantprofiel

Het Chemieconcern AkzoNobel fabriceert coatings, specialistische chemicaliën en verven. Het Membraan-Elektrolysebedrijf (MEB) van AkzoNobel levert de hulpgrondstof chloor aan bedrijven op het Chemie Park in Delfzijl. Bij MEB wordt pekel met behulp van stroom gescheiden in chloorgas, waterstofgas en natronloog. De gebruikte elektrolysetechniek behoort tot de energie-efficiëntste ter wereld. Het nevenproduct Natronloog wordt onder meer gebruikt voor de verzeping van vetten, bij reiniging en ontstopping.

Downloads

pdf 150202_ref_akzo-nobel-meb_nl 1 MB Download
Share this article