Attero Noord BV - Revisie en onderhoud afvalverbrander

Uitdaging

Attero Noord B.V. heeft Stork gevraagd om het projectmanagement gedeelte van de geplande revisie- & onderhoudstops van de verbrandingslijnen van hun locatie Wijster voor haar rekening te nemen. Onder project- management wordt verstaan het coördineren, managen en organiseren van het werk en alles wat daar voor nodig is. Groot-onderhoud aan deze lijnen wordt doorgaans eens in de twee jaar ingepland.

Daarnaast kreeg Stork ook de opdracht om de ongeplande stops te coördineren. Daarbij komen ook regelmatig aanvragen voor reguliere werkzaamheden, modificaties of projecten. Deze aanvragen kunnen (ook) deel uitmaken van de geplande revisie- & onderhoudstops.

Oplossing

Stork formeerde voor de geplande revisie- & onderhoudstops een projectmanagementteam uit verschillende technische disciplines en voerde onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanleveren budgetbegroting
 • Werkvoorbereiding op beschikbare scope
 • Aanleveren van integrale detailplanning
 • Kostenrapportages inclusief het dagelijks verwerken van de meer/minderwerken
 • De totale supervisie op het werk middels een goed functionerend projectteam
 • Monitoren, bewaken en rapporteren van de vooruitgang
 • Het inrichten en aansturen van veiligheidsorganisatie t.b.v. het werk
 • Het uitvoeren van evaluaties en leveranciersbeoordelingen.

Bij de uitvoering van het reguliere werk, de modificaties en de projecten zijn diverse disciplines van Stork betrokken. Dit zijn ondere andere:

 • Mechanisch werk inclusief kunststof, kleppen en pompen (mechanical services)
 • Electrotechnisch en instrumentatie werk (E&I services)
 • Onderhoud en modificaties aan en voor de ketel (boiler services)

Uitkomsten

 • 24/7 services door Stork
 • Projectmanagement van de geplande revisie- & onderhoudstops van de verbrandingslijnen in de fabriek
 • Coördineren van de ongeplande crash-stops
 • Goed en veilig werkende installatie in de fabriek van Attero Noord

Klantprofiel

De Nederlandse vuilverbrander en energie producent Attero verwerkt op 15 locaties huishoudelijk, organisch en mineraal afval. Zo wekt Attero voldoende elektriciteit op voor circa 350.000 huishoudens. In Nederland is Attero de grootste producent van groen gas, dat via het gasnet naar de gebruikers gaat. Bovendien levert Attero biobrandstoffen voor energiecentrales. De kernactiviteiten van Attero komen op de locatie Wijster samen: afvalscheiding, energieproductie uit afvalverbranding, composteren en storten.

Algemene gegevens

Cliënt Attero Noord B.V.
Locatie Wijster
Opdracht omschrijving Revisie- & onderhoudsstop van de Afvalverbrandingslijn
Betrokken afdelingen Mechanical Services, E&I Services en Project Management
Contactpersoon Stork R. Mulder

Downloads

pdf 150202_ref-attero-noord-bv-afvalverbranding_nl 1 MB Download
Share this article