Performance Maintenance

Performance Maintenance

Flexibiliteit via uitbesteding

Hoe kunt u best practices op het gebied van assets en onderhoud succesvol (meetbaar en blijvend) implementeren? Hoe is de kennisdatabase van uw bedrijf georganiseerd en hoe wordt deze ingezet? Moet u onderhoudscompetenties inkopen of uitbesteden? Heeft u zicht op het verbeterpotentieel van uw bedrijf en hoe realiseert u dit? Kunt u de kennis en ervaring van uw medewerkers samenbrengen? Wat doet u om het gebrek aan technisch talent op te vangen?

Stork biedt verschillende services die u helpen bij de implementatie van best practices op het gebied van uitbesteding. Op basis van de huidige capaciteit en uitdagingen binnen uw bedrijf stellen we samen met u een contract op maat op. We zijn er namelijk van overtuigd dat een samenwerking die gericht is op een win-winsituatie het beste resultaat oplevert. We passen onze best practices toe op uw bedrijfsactiviteiten zodat we deze nog beter, sneller en goedkoper voor u kunnen uitvoeren.

Onze uitgangspunten zijn voor alle uitbestedingsprojecten hetzelfde:

  • We kiezen voor een nauwe samenwerking met onze klanten
  • We hebben begrip voor de bedrijfswaarden en -cultuur van onze klanten
  • We bieden de beste vakspecialisten binnen alle technische disciplines
  • We bieden de beste oplossingen en technieken voor optimalisatie van assets
  • We kiezen voor onvoorwaardelijke veiligheid
  • We kiezen voor duurzaamheid

Omdat asset management door iedereen anders wordt geïnterpreteerd, moet asset management en het bijbehorende bereik duidelijk worden omschreven. We hebben daarom verschillende operationele modellen ontwikkeld die zijn gebaseerd op best practices in asset management. Deze omvatten een multidisciplinaire aanpak van onderhouds-, engineering- en bedrijfsprocessen. Naast een duidelijke omschrijving van het bereik, moet een bedrijf de relatie tot andere processen, zoals logistieke en financiële processen, omschrijven. Zodra duidelijk is wat wel en niet wordt bedoeld met asset management, wordt dit verwerkt tot een kader of systeem. Ter referentie wordt hiervoor het asset-managementmodel van Stork gebruikt.

Controlestructuren en risicomanagement zijn essentieel binnen asset management. Het asset-managementbeleid, de strategie en doelen worden bepaald aan de hand van de eisen van de organisatie en aandeelhouders. Vervolgens wordt de strategie vertaald naar onderhoudsconcepten. Ten slotte worden resultaten gemeten en geanalyseerd en verbetermaatregelen geïmplementeerd.

Om bovenstaande processen succesvol te doorlopen, moet een bedrijf beschikken over een stabiele organisatiestructuur en medewerkers die de benodigde competenties, vaardigheden en bedrijfsculturele achtergrond hebben. Daarnaast moeten de vereiste infrastructuur en middelen beschikbaar zijn. Om de gestelde te doelen te behalen, moet ten slotte extra aandacht worden besteed aan verander-, project- en kennismanagement.

De implementatie van nieuwe werkwijzen in uw bedrijf vraagt om mensgericht transitiemanagement. Het motiveren van medewerkers om de werkwijze en verbetercultuur van Stork te omarmen, vormt de sleutel tot succes. Het bovenstaande wordt samengebracht in de op maat gemaakte trainingen door Stork. Tijdens de trainingen behandelen we zaken als procesveiligheid, procesgericht denken, respect en teamwork, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en voortdurende verbetering.

Referenties

Contact