Reliability & Integrity Management

Reliability & Integrity Management

Gezamenlijk de prestaties van uw assets verbeteren en kosten verlagen

De prestaties van uw assets bepalen de prestaties van uw bedrijf. Zo zorgt de toenemende betrouwbaarheid en integriteit van assets voor een verbeterde beschikbaarheid en een hoger rendement. Met haalbare onderhoudsplannen kunt u de kosten verlagen en de stilstandtijd minimaliseren. En door te voldoen aan alle wet- en regelgeving kunt u uw 'licence to operate' behouden. Stork biedt services die u helpen bij het verbeteren van de prestaties van uw assets en het verlagen van de kosten, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat uw assets voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Onze toegevoegde waarde:

 • We maximaliseren het rendement van installaties
 • We minimaliseren de input
 • We zorgen voor de integriteit en compliance van installaties
 • We verbeteren veiligheids-, gezondheids- en milieuprestaties
 • We zorgen voor compliance met de huidige wet- en regelgeving
 • We zorgen voor compliance met normen en standaarden zoals ISO
 • We verlengen de levensduur van installaties

U wilt de prestaties van uw assets verbeteren? Uw assets moeten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving? U heeft een haalbaar onderhoudsplan voor uw assets nodig? U wilt de uitval van assets kunnen voorspellen? U wilt het optimale vervangingsinterval wat betreft kosten en beschikbaarheid van assets bepalen?

Bedrijven hebben verschillende strategieën, die soms worden gebaseerd op de economische omstandigheden. Soms is een maximum rendement vereist, terwijl in andere situaties de kosten moeten worden teruggedrongen. In het eerste geval kiest men uiteraard voor maximale beschikbaarheid, terwijl in de tweede situatie de benodigde beschikbaarheid juist afhankelijk is van de kosten. Risicomanagement vormt de basis van Reliability & Integrity Management. In bovenstaande situaties is risicomanagement het uitgangspunt voor een haalbaar onderhoudsplan en de beheersing van uitval. Stork heeft de specifieke kennis in huis om de juiste procedures en systemen te implementeren waarmee de betrouwbaarheid van assets wordt verhoogd, de kans op uitval wordt verkleind en de kosten van assets worden beheerst.

Statistiek en gegevensanalyses spelen een belangrijke rol bij Reliability & Integrity Management. Een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens is dan ook onmisbaar. Hiervoor kan een spreadsheet of gespecialiseerde 'reliability software' worden gebruikt. Stork heeft ruime kennis en ervaring met de meest gebruikte reliability software. We helpen klanten de juiste software te kiezen en deze te implementeren in de organisatie.

De internationale wet- en regelgeving en geharmoniseerde normen voor technische installaties veranderen voortdurend. Veel bedrijven hebben dan ook moeite om al deze veranderingen bij te houden. Daarom zijn we bij Stork altijd op de hoogte van de geldende internationale wet- en regelgeving en geharmoniseerde normen en weten we wat dit betekent voor uw assets en organisatie.

We bieden onder andere de volgende services aan:

 • We ontwikkelen haalbare onderhoudsplannen door optimaal gebruik te maken van middelen en procedures
 • We implementeren en zetten deze middelen en procedures op flexibele wijze in, afgestemd op de situatie bij onze klanten
 • We implementeren systemen voor gegevensanalyse en gebruiken deze om uitval en het optimale vervangingsinterval te bepalen
 • We beschikken over gespecialiseerde kennis voor de implementatie en het gebruik van reliability software
 • Onze medewerkers kennen alle ins en outs van de geldende wet- en regelgeving en normen voor technische installaties
 • Kosten vormen de basis van ons risicomanagementsysteem bij al onze beslissingen

De evolutie in het denken over Reliability & Integrity:

The-evolution-in-thinking-of-Reliability

Referenties

Contact