Strategic Asset Management

Strategic Asset Management

Excellent asset management zorgt voor excellente asset-prestaties

Asset-afhankelijke bedrijven willen prestaties van assets maximaliseren, de bijbehorende kosten optimaliseren en de asset en opertionele integriteit gedurende de totale levensduur van de assets verzekeren. Stork Asset Management Consultancy biedt hiervoor bewezen kennis en ervaring.

Onze toegevoegde waarde:

 • We maximaliseren de prestaties van assets
 • We optimaliseren de bijbehorende kosten
 • We zorgen voor zowel asset integrity als operational integrity gedurende de totale levensduur van assets

Hoe vertaalt u uw bedrijfsstrategie naar een solide asset-managementbeleid en -strategie? Hoe implementeert u een Asset Management systeem dat voldoet aan de eisen gesteld in de PAS 55 en/of ISO 55001 norm? Hoe ondersteunt asset management uw bedrijfsdoelstellingen in een steeds meer competitieve en wereldwijde markt? Hoe bepaalt u welke Asset Management beslissingen de meest toegevoegde waarde leveren op korte en lange termijn?

Bedrijven moeten voortdurend hun productiviteit verhogen. Daarnaast moeten ze voldoen aan liquiditeitsnormen, stellen zowel de markt als aandeelhouders steeds meer eisen en moeten ze kunnen reageren op situaties van recessie en groei. Bovendien zijn asset integrity en asset management essentieel voor het voortbestaan van de organisatie en noodzakelijk om te kunnen voldoen aan veiligheids-, gezondheids- en milieunormen.

Beslissingen over asset management worden genomen op basis van risico-beheer en businesscases, met als bijkomende eis dat de tijdspanne voor het bereiken van de gestelde ROI-doelen steeds kleiner wordt. Deze besluiten moeten echter niet enkel de korte termijn resultaats-toetsing doorstaan maar moeten ook bijdragen aan de lange termijn en duurzaamheidsdoelsteliingen. De “licence to operate” moet nu en in de toekomst gewaarborgd zijn. Het volstaat niet langer enkel de huidige asset prestatie te optimaliseren maar het is ook noodzakelijk om de voorspelbaarheid en toekomstige betrouwbaarheid en integriteit in te regelen en te organiseren. De wijze waarop assets worden gebruikt, is afhankelijk van verschillende factoren, maar er worden steeds meer eisen gesteld aan de voorspelbaarheid van de asset-prestaties.

Onze Strategic Asset Management-consultants helpen asset-afhankelijke bedrijven om op gestructureerde en gecontroleerde wijze het hoofd te bieden aan de bovenstaande uitdagingen. Zo kan een bedrijf zich volledig op de toekomst richten. Excellente prestaties van assets en excellent asset management dragen namelijk bij aan een duurzame winstgevendheid en klanttevredenheid.

We helpen onze klanten op strategisch, tactisch en operationeel niveau met de implementatie en uitvoering van best practices op het gebied van asset-managementbeleid en -strategie, proces- en organisatiestructuren en IT-infrastructuren. We gebruiken onze ervaring in kennis-, verander- en projectmanagement om ervoor te zorgen dat deze best practices worden geïmplementeerd in de organisatie en door alle medewerkers van onze klanten worden gedragen. Daarbij streven we ernaar blijvende resultaten te behalen.

We hebben de PAS 55-norm verwerkt in een 'field proven' asset-managementmodel. Dit model is ontwikkeld en verbeterd in samenwerking met diverse klanten uit de olie en gas-, energie-, chemie- en petrochemiesector en andere industrieën waar assets continu in bedrijf zijn. Het model beslaat de totale levensduur van assets en helpt bedrijven om op een gestructureerde en pragmatische wijze hun assets te beheren. We hebben onze kennis en ervaring verwerkt in trainingsmateriaal dat is gecontroleerd en goedgekeurd door het IAM (Institute of Asset Management). Zij hebben ons bovendien tot erkend trainer benoemd en tijdens de implementatie van een asset management systeem dat voldoet aan de eisen van PAS 55 en/of de toekomstige ISO 55000 norm kunnen onze klanten hier optimaal van profiteren.

Strategic Asset Management levert ‘field proven’ oplossingen. Deze oplossingen omvatten processen, benaderingen en methoden die klanten helpen bij de implementatie van geoptimaliseerde asset en asset-managementstrategieën op lange termijn.

We bieden onder andere de volgende services aan:

 • We helpen bij het opstellen van uw asset-managementbeleid en -strategie en vertalen deze naar de praktijk.
 • We bieden ondersteuning bij risicobeoordelingen door het risicobeheersproces en/of risicomanagementsysteem in te richten en door het leveren van  expertise op het gebied van betrouwbaarheid en integriteit.
 • We beoordelen de organisational integrity en dragen verbeteroplossingen aan om de mate van controle te verbeteren en te zorgen voor een integriteits en compliance cultuur.
 • We ontwikkelen en implementeren asset-managementsystemen, frameworks en processen, uitgaande van het asset-managementmodel van Stork (conform eisen gesteld in PAS 55 en ISO 55000).
 • We ontwikkelen een asset-managementorganisatiemodel en ondersteunen bij de implementatie.
 • We ontwikkelen een asset-managementprestatiemodel (doelen en KPI's).
 • We beoordelen het asset-managementsysteem en voeren audits uit om de huidige stand van zaken van Asset Management binnen de organisatie te bepalen en op basis hiervan aanbevelingen, actieplannen en business cases voor te leggen en deze in samenwerking met de klant deze te implementeren en uit te voeren.
 • We maken een inschatting van de levensduur en doen onderzoek naar de haalbaarheid van een verlengde levensduur.

Contact