Digital Solutions

Digital Solutions

Kwaliteit verhogen met data

Wil je meegaan met alle uitdagingen van de toekomst, en kansen wilt aangrijpen, moet je met de tijd meegaan. Digitalisering helpt om prestaties en de concurrentiepositie in de gehele waardeketen te verbeteren. Data biedt leveranciers en klanten betere mogelijkheden om beslissingen te nemen. De productiviteit stijgt doordat alle partijen op een snelle en betrouwbare manier informatie kunnen delen en zich continu aan te passen aan de bevindingen.

Het gebruik van data tilt de prestaties van assets naar een hoger niveau. Daarmee is het een belangrijk element om de standaard in de technische branche te verhogen en om de kwaliteit van asset-managementstrategieën te verbeteren.

Bij Stork behandelen we data als uitgangspunt voor het beheer van assets. Het bevordert de samenwerking met onze klanten en verbetert de manier waarop we onze activiteiten organiseren. Een cultuur waarin besluitvorming plaatsvindt op basis van gegevens bevordert de digitalisering van bedrijfsprocessen. Het helpt Stork om voortdurend te werken aan onze services, hulpmiddelen en expertise. Elke dag en overal.

Stork's Digital Solutions Framework

Om dit doel te bereiken, heeft Stork zes essentiële aspecten van digitalisering geïdentificeerd die betrekking van invloed zijn op een juiste gebruik van data, van inventarisatie tot uitvoering:

  • Verzamelen - Welke gegevens worden verzameld uit installaties uit het veld? En welke gegevens verzamelen we over de personen die deze installaties bedienen?
  • Verbinden - Hoe - en wanneer - worden gegevens overgedragen naar de beschikbare systemen en hardware?
  • Modelleren - Hoe worden de in het veld verzamelde gegevens gebruikt in betrouwbaarheids- en prestatiemodellen?
  • Analyseren - Wat kunnen we afleiden uit de gegevens die zijn verzameld over de prestaties van assets en medewerkers?
  • Visualiseren - Hoe vertalen we de data naar rapporten ter ondersteuning van de bepaling van prioriteiten?
  • Acteren - Hoe kan de geschikte informatie worden gefilterd om onmiddellijk actie mogelijk te maken in bedrijfsoperaties?

Aan de hand van het bovenstaande model onze Digital Solutions-portfolio implementeren, levert dit meer betrouwbare, voorspelbare en kosteneffectieve oplossingen op voor onze klanten. De bestaande kennis en technologieën vanuit Stork maken het mogelijk om onze mogelijkheden op dit vlak snel in te voeren uit te breiden. Hierdoor wordt de effectiviteit en efficiëntie van onze activiteiten bij klanten verhoogd, aangezien het de planning en uitvoering van onderhoudsactiviteiten verbetert.

Contact