Management

Management

Ondersteuning bij het management van complexe projecten

Voor operations, onderhoud, bouwprojecten, turnarounds en andere projecten is vaak meer deskundig leidinggevend personeel nodig dan voor de normale dagelijkse activiteiten.

Stork kan deskundige calculatoren, planners en supervisors detacheren die u helpen bij het management van uw complexe projecten. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw project veilig, op tijd en binnen budget wordt opgeleverd.

PROJECTMANAGEMENT

Onze propositie op het gebied van projectmanagement omvat management, engineering, inkoop, constructie en inbedrijfstelling. Onze deskundige en ervaren medewerkers zorgen ervoor dat uw project op tijd, binnen budget en veilig en voorspelbaar wordt opgeleverd.

Gerenommeerde bedrijven profiteren van het PRINCE-systeem van Stork, onze eigen tool voor projectmanagement. Dit is een geïntegreerd managementsysteem voor workflow- en bedrijfsprocessen dat ondersteuning biedt bij het uitvoeren van multidisciplinaire bouwprojecten en -wijzigingen.

Contractmanagement

Asset-managementcapaciteit om de naleving van de algemene voorwaarden in een overeenkomst voor onderhoud, aanpassing of andere asset-gerelateerde diensten te controleren.

Stork verzorgt alle contractonderhandelingen met klanten, aannemers en onderaannemers. We stellen bijvoorbeeld de algemene voorwaarden op en controleren of aan deze voorwaarden wordt voldaan, en bespreken en documenteren eventuele wijzigingen tijdens de loopduur van het contract.

Maintenance Management

Gesloten-lusbenadering om te waarborgen dat onderhoudsactiviteiten op het juiste moment en met het juiste gereedschap worden uitgevoerd door planning en maintenance engineers.

Tegelijkertijd biedt het maintenance-managementproces van Stork technici de mogelijkheid om feedback te geven op hun werk, onder meer middels een statusupdate van de faciliteiten die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Beschikt u over de juiste middelen om uw projecten veilig en efficiënt uit te voeren? Of heeft u hulp nodig bij het definiëren van de projectomvang?

Neem contact met ons op

Contact