Stork

Beleidsverklaring kwaliteit

Stork is een waardegedreven aanbieder van fully integrated operations, maintenance, turnarounds & outages, construction & modifications, equipment manufacturing & repair solutions. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan onze klanten en blijven onszelf verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in Storks ambitie, namelijk:

Be the industry reference. Every day, everywhere.

We willen een diverse, data-gedreven organisatie met een goed netwerk zijn die erom bekend staat de prestaties van zijn klanten continu te verbeteren en hoge normen voor asset management te stellen. Om deze ambitie waar te maken, willen we:

 • Klanttevredenheid realiseren door diensten en producten te leveren die aan de verwachtingen van de klant voldoen of ze zelfs overtreffen
 • Een innovatiecultuur binnen ons bedrijf creëren om van onderaf verbetering van de dienstverlening en producten te stimuleren
 • Zorgen voor een mentaliteit gericht op doorlopend leren en verbeteren door klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren
 • Regelmatig kwaliteitsaudits uitvoeren en non-compliance beoordelen tijdens een jaarlijkse managementreview
 • Werken met en volgens ons Business Management System om ervoor te zorgen dat we werken volgens nationale en internationale normen, wet- en regelgeving op het gebied van managementsystemen
 • Allesomvattende competentieprogramma's, doorlopende trainingen en persoonlijke ontwikkeling aanbieden, zodat onze medewerkers hun werkzaamheden effectief kunnen uitvoeren

We doen dat met nimmer aflatende toewijding aan onze kernwaarden:

 • Veiligheid: We werken veilig of we werken niet
 • Klantgerichtheid: We overtreffen de verwachtingen van de klant
 • Teamwork: Alleen werk je misschien sneller, maar samen kom je verder
 • Vakmanschap: We streven ernaar om hoogwaardige, praktische oplossingen te leveren van ongeëvenaarde waarde.
 • Integriteit: Niets te verbergen

Dit beleid wordt medegedeeld aan alle werknemers, aannemers en anderen die namens ons werken. Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President of Stork
Januari 2023