Stork

Blog

Onze blogposts, geschreven door onze subject-matter experts, over de onderwerpen die belangrijk zijn voor onze klanten. 

Blogberichten

Decarbonisering: noodzaak & urgentie

De industrie speelt een belangrijke rol in de energietransitie en kan het momentum gebruiken om de toekomst te heroverwegen en haar plannen bij te stellen. In deze blog geven we een introductie op dit onderwerp waarin de noodzaak en de urgentie van decarbonisering in de industrie duidelijk worden gemaakt. 

Turbo Machinery: Zeven risico’s op de turbinevloer

Het proces om met behulp van stoomturbines elektrische energie op te wekken, is complex en kent vele parameters. Onderhoud aan deze installaties vraagt daarom om (veel) kennis en ervaring; niet alleen om storingen te vinden en op te lossen, maar ook om details op te merken die samenhangen met de wijze waarop machines elkaar onderling beïnvloeden. 

HoTT or NoT? Nut en resultaat van Hands-on-Tool-Time metingen.

Efficiencymetingen zijn op de werkvloer inmiddels een bekend verschijnsel. Het succes van de WCM-HoTT Toolkit draagt hieraan zeker bij. Maar wanneer is het nu zinvol om zo’n meting te doen? En hoe zet je zo’n meting om naar concrete verbeterresultaten? In deze blog geef ik een toelichting op basis van mijn ervaring met HoTT-trajecten en onze best practices.