Stork
25 mei 2023

3D scanning

"We hebben alles in één week geklaard. Stork had alles 3D voorbereid en bij opstart waren er nul lekkages. Alles paste perfect"

Uitdaging

Tijdens een onderhoudsstop moeten complexe stalen leidingen worden uitgewisseld voor Glasvezel Versterkt Epoxy-leidingen (GRE). Om de dervingsperiode van de installatie zo kort mogelijk te houden is ervoor gekozen om zo veel mogelijk te prefabriceren. Een grote uitdaging is dat GRE-leidingwerk andere standaard inbouwmaten heeft en hierbij andere eisen worden gesteld aan supporting. Omdat er sprake is van grote afmetingen was het van belang om zo min mogelijk fieldwelds toe te passen en de werkzaamheden ter plekke te beperken. 

GRE leidingwerk

Oplossing

Stork heeft de mogelijkheden van 3D-scanning onder de aandacht gebracht. Het nieuwe GRE leidingwerk is na akkoord 3D gemodelleerd. Dit ontwerp is uitgebreid besproken met de opdrachtgever en getoetst met de uitvoering. Vervolgens is het leidingwerk op basis van dit ontwerp geprefabriceerd en geïnstalleerd op site.

3D scanning

Voordelen

  • Exacte aansluiting op bestaande installatie
  • Maximale prefabricage
  • Minimale stoptijd en derving
3D scanning