Stork

Whitepapers

Lees onze gratis Stork-whitepapers voor diepgaande kennis over asses management, onderhoud en andere onderwerpen.

Ontdek onze whitepapers

WhitepaperCompliance ABC

Nederland ondergaat een ontwikkeling in de richting van een afnemende risico-acceptatie. In deze whitepaper wordt een methode beschreven waarmee je de risico's op structurele wijze in kaart kunt brengen om deze vervolgens te verminderen.

WhitepaperThe beauty of Maintainability
Dit artikel probeert de kennis over onderhoudbaarheid als concept op te frissen, de interacties met andere concepten zoals ontwerp, beschikbaarheid en onderhoud te demonstreren, en het als concept kwantificeerbaar te maken.
WhitepaperStandard basic care
Als het bedrijf te maken heeft met budgettaire obstakels, zou je dan beginnen met directe kostenbesparingen of met het verbeteren van de resultaten? Welke manier is sneller? Een pleidooi voor basic care in onderhoud.
WhitepaperUnlocking the secrets of efficient turnarounds

Deze whitepaper is gericht op de primaire functies die nodig zijn voor een succesvolle voorbereiding en uitvoering van een turnaround. Het biedt een gedetailleerde, aanpasbare roadmap voor de verschillende turnaround-scopes, contractstructuren en complexiteiten.

WhitepaperObtain and preserve organizational integrity

Organisatorische integriteit is de sleutel tot zakelijk succes en tot het waarborgen van de integriteit van bedrijfsmiddelen. Deze whitepaper beschrijft de belangrijkste activiteiten die nodig zijn om de organisatorische integriteit in industriële bedrijven te implementeren of te verbeteren.  Het bevat een routekaart, strategieën en tactieken. 

WhitepaperReliability & Integrity: it's a balancing act!

Ontdek hoe je je assets kunt optimaliseren door een 'control tower' -benadering te implementeren om de essentiële elementen van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit met elkaar te verbinden.

WhitepaperA field proven vision on asset management
Deze whitepaper geeft onze - in de praktijk bewezen visie - op asset management. Een visie die gaandeweg verfijnd is door onze ervaring met projecten voor verschillende bedrijven in verschillende industrieën. 
WhitepaperOrganizational integrity
Het bereiken van organisatorische integriteit is een vereiste om industriële bedrijven in staat te stellen hun bedrijfswaarden in de praktijk te brengen. De uitdaging is om een 'organizational integrity'-cultuur te realiseren waarin integriteit is ingebed in de systemen en belichaamd in de mensen.
WhitepaperAsset management policy & strategy
Asset management beleid en strategie zijn het uitgangspunt voor de asset management processen. Ze vormen de basis voor de ontwikkeling van onderhoudsconcepten en -plannen die moeten worden uitgevoerd. 
WhitepaperDecision making in uncertainty
Dit artikel bespreekt een aantal technieken die nuttig zijn voor besluitvorming in tijden van onzekerheid en schetst drie cognitieve vooroordelen, om besluitvormers te helpen nauwkeurigere beslissingen te nemen.
WhitepaperJourney to mechanical integrity systems
Een goed geïmplementeerd Mechanical Integrity System is een belangrijke pijler van Asset Performance Management (APM). Deze whitepaper beschrijft de best practice van Stork om professionals te begeleiden bij een succesvolle implementatie hiervan.
WhitepaperSpare part inventory optimization
Deze paper beschrijft praktijkvoorbeelden van het optimaliseren van reserveonderdelen bij twee fabrieken van een klant van Stork die actief is in de olie- en gassector. Hiervoor worden twee eenvoudige methodologieën gepresenteerd om minimale voorraadniveaus en het risico van stock-out te identificeren.
WhitepaperTopology optimization of a robot adapter
Het is tijd om meer gebruik te maken van topologie-optimalisatie voor gewichtsvermindering, gecombineerd met andere technieken, om een grote voordelen te behalen. Ontdek hoe je echt lichtgewicht onderdelen kunt maken die van pas komen in situaties waarin gewichtsvermindering van belang is.
WhitepaperKnowledge management in shutdowns & turnarounds
Deze whitepaper is gericht op de primaire functies die nodig zijn voor een succesvolle turnaround ontwikkeling en uitvoering. Het biedt een roadmap voor verschillende turnaround scopes, contractstructuren en complexiteiten.
WhitepaperDe-risking Gulf of Mexico O&M activities
Sterke veiligheids- en onderhoudsculturen gaan hand in hand omdat slecht onderhouden activa de oorzaak kunnen zijn van ongevallen en nevenschade aan personeel en activa. 
WhitepaperBalanced scorecards
Een overzicht van hoe je effectief gebruik maakt van Balanced Scorecards (BSC)en hoe het organisaties kan helpen bij het afstemmen van hun strategieën.