Stork
28 november 2023

Drukapparatuur in de gebruiksfase volgens de WBDA

Uitdaging

In de afgelopen jaren is het warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) gewijzigd. De (her)classificatie van elke drukinstallatie moet inmiddels (per 1 januari 2023) aantoonbaar in orde zijn. Dit geldt voor alle sectoren: chemie, energie, food, papier, etc. De centrale vraag is: is jouw installatie veilig?

Oplossing

Al ruim 155 jaar werkt Stork aan de veiligheid van drukapparatuur en helpt bij het implementeren de laatste ontwikkelingen van het WBDA en andere regelgeving. Stork heeft hiervoor de kennis in huis en kan de juiste stappen en verbeteringen voor installaties begeleiden en uitvoeren.

Werkwijze

Stork neemt de klant mee door vier fasen.

  • In de eerste fase inventariseren we de drukapparatuur, waaronder afsluiters, veiligheidsappendages, leidingwerk en drukvaten.
  • Vervolgens kijken we, in fase twee, met de organisatie naar de risico’s en de te stellen prioriteiten.
  • In fase drie worden er in overleg met de klant inspectie- en (her)beoordelingsplannen gemaakt waarin we aangeven wat gedaan moet worden om te voldoen aan zorg- en keurplicht.
  • Fase vier tenslotte gaat over de daadwerkelijke periodieke inspecties aan drukapparatuur, visueel en bijvoorbeeld niet-destructief onderzoek.
Na het doorlopen van deze vier stappen bent u er zeker van dat het gebruik van uw drukapparatuur aantoonbaar veilig is.