Stork

Blog

Onze blogposts, geschreven door onze subject-matter experts, over de onderwerpen die belangrijk zijn voor onze klanten. 

Blogberichten

Het belang van beleid en strategie voor Asset Management

Onderhoud is één van de pijlers binnen Asset Management en speelt een belangrijke rol in het bereiken van een succesvolle bedrijfswaarde. In de loop der jaren zijn er vele programma's ontwikkeld met het oog op het verbeteren van onderhoud, zoals Total Productive Maintenance (TPM)

Grip op MRO en duurzaamheid

Logistiek is de leer van de goederenbewegingen. Goederen bewegen niet alleen in het primaire proces van een onderneming, maar ook in het onderhoudsproces. Het beheren van deze bewegingen in Onderhoud noemen we MRO Logistiek, waarbij MRO staat voor “Maintenance, Repair and Overhaul”.

RAMS: beter resultaat in kortere tijd

RAMS is inmiddels een begrip in de wereld van grote, complexe infraprojecten en is nauw verbonden met Systems Engineering. Het is inmiddels ondenkbaar om een complex project zonder RAMS analyses uit te voeren. 

Van Service Provider naar Asset Manager

In 2016 heeft Istimewa de hulp ingeroepen van Stork Asset Management Consultancy om hen verder te professionaliseren op het vlak van asset management. De consultants van Stork Asset Management Consultancy helpen bij het ontwikkelen van een andere manier van kijken en werken.

Duurzaamheid is business

Duurzaam ondernemen is een must voor het bedrijfsleven. Uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015, blijkt dat 86 procent van de ondervraagde bedrijven van mening is dat een onderneming de plicht heeft om goed na te denken over de impact op het milieu en de samenleving.