Stork

Blog

Onze blogposts, geschreven door onze subject-matter experts, over de onderwerpen die belangrijk zijn voor onze klanten. 

Blogberichten

Turbo Machinery: Zeven risico’s op de turbinevloer

Het proces om met behulp van stoomturbines elektrische energie op te wekken, is complex en kent vele parameters. Onderhoud aan deze installaties vraagt daarom om (veel) kennis en ervaring; niet alleen om storingen te vinden en op te lossen, maar ook om details op te merken die samenhangen met de wijze waarop machines elkaar onderling beïnvloeden. 

HoTT or NoT? Nut en resultaat van Hands-on-Tool-Time metingen.

Efficiencymetingen zijn op de werkvloer inmiddels een bekend verschijnsel. Het succes van de WCM-HoTT Toolkit draagt hieraan zeker bij. Maar wanneer is het nu zinvol om zo’n meting te doen? En hoe zet je zo’n meting om naar concrete verbeterresultaten? In deze blog geef ik een toelichting op basis van mijn ervaring met HoTT-trajecten en onze best practices.

Op naar een efficiënte en effectieve onderhoudsdienst voor Sadaci

Sadaci in Gent zuivert molybdeen erts voor verdere verwerking in onder andere de staalindustrie. Een paar jaar terug verdwenen binnen korte tijd de meest ervaren mensen uit hun onderhoudsafdeling - een ware ‘brain drain’ voor het team! Met nieuwe mensen probeerde men het onderhoud, en daarmee de productie, draaiende te houden.