Stork

Beleidsverklaring reizen en veiligheid

Bij Stork streven we ernaar dat alle zakenreizen op een veilige en beheersbare manier plaatsvinden. We willen dit bereiken door middel van de proactieve identificatie en beoordeling van gevaren en risico's en door implementatie van geschikte controlemaatregelen om deze te beheersen.

Ter bescherming van onze medewerkers en bedrijfsmiddelen, en om het welzijn van diegenen die voor Stork reizen te garanderen, streven we naar:

 • Veiligheid van onze medewerkers en bedrijfsmiddelen
 • Het verstrekken van veilige en beveiligde transportmiddelen
 • Het bevorderen van een goede gezondheid tijdens reizen
 • Het voorkomen van reisgerelateerde ziekten

Om aan deze verplichtingen te voldoen, houden we onze managers verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de benodigde financiële, menselijke en organisatorische middelen.

Voorts blijkt ons streven naar veiligheid tijdens reizen uit:

 • Vooraf goedkeuren van alle zakenreizen
 • Voorkomen dat er wordt gereisd naar landen met een negatief internationaal reisadvies of met een 'extreem hoog' medisch risico, behoudens specifieke goedkeuring van de President van Stork
 • Controleren of er wordt gereisd naar landen met een ‘hoog’ negatief internationaal reisadvies of medisch risico aan de hand van het Fluor Reisadviesprogramma (FTAP)
 • Controleren en volgen van alle zakelijke reizigers
 • Boeken van alle reizen en accommodaties via door Stork goedgekeurde reisbureaus
 • Verlangen dat vóór de reis alle visums, werkvergunningen en verzekeringen zijn geregeld
 • Maken van doktersafspraken, gezondheidsonderzoeken en regelen van de juiste vaccinaties voorafgaand aan de reis
 • Invullen van reisprofielen voor alle werknemers die moeten reizen
 • Bijhouden van veiligheidsdreigingen in alle landen waar Stork zakendoet, en van specifieke risico's die gepaard gaan met haar activiteiten
 • Bieden van veiligheidsbriefings en -training aan medewerkers, waar van toepassing
 • Implementeren van calamiteiten- en noodplannen en regelmatig testen daarvan om ervoor te zorgen dat Stork over een effectieve BHV-capaciteit voor voorzienbare scenario’s beschikt
 • Melden van alle belangrijke reis- of veiligheid gerelateerde gebeurtenissen. Stork zal ervoor zorgen dat de lering die is getrokken door de hele organisatie bekend wordt gemaakt

Dit beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle werknemers, aannemers en anderen die namens ons Stork werken.  Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President van Stork
Januari 2023