Stork
19 September 2017

‘Ageing’ en BRZO – meer dan alleen de hardware!

In de BRZO-inspecties staat in veel gevallen het thema “Ageing” op de agenda. De website BRZO+ stelt  dat “ageing in Europa al meerdere jaren als belangrijke oorzaak is gevonden voor het ontstaan van ongevallen”. Nederland zal daarop geen uitzondering vormen. Het grootste deel van de installaties in de (petro)chemische industrie in Nederland is immers al vele jaren in bedrijf. Er is sprake van veel relatief oude - ‘ageing’ - installaties. Bij het van kracht worden van de EU-richtlijn 2012-18-EU is ‘Ageing’ als onderdeel opgenomen in het verplichte Veiligheidsbeheersysteem onder "VBS element iii" en is dus van toepassing als inspectiepunt in het BRZO 2015.

‘Ageing’ wordt binnen de EU-richtlijn als volgt beschouwd: “het bestaat naast pure veroudering van installatie(onderdelen) op leeftijd, uit alle aspecten die te maken hebben met slijtage of afbraak door stoffen, gebruik en onjuist of onvoldoende onderhoud.” Wij zijn van mening dat deze definitie te beperkt is. Ook organisaties verouderen immers, en de werknemers; kennis verdwijnt als mensen met pensioen gaan of ander werk gaan doen. En worden medewerkers wel voldoende van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht?

Om tegemoet te komen aan alle aspecten van het BRZO-thema ‘ageing’ stellen wij een aanpak voor waarin het opstellen van een Long Term Asset Replacement Plan centraal staat. Hierbij wordt ‘ageing’ beheerst door het te beoordelen vanuit vier perspectieven:

 1. technische veroudering (o.a. corrosie)
 2. leverbaarheid (obsolescence)
 3. wettelijke toepasbaarheid (compliance)
 4. onderhoudskosten (economie)

Belangrijke elementen bij deze aanpak zijn:

 • Het Compliance ABC, waarbij de onderdelen afzonderlijk beoordeeld worden:
  • A. het ontwerp (design compliance)
  • B. het onderhoud (maintenance compliance)
  • C. het beheer (management compliance)
 • De conditiemeetlat, waarbij “de mate van voldoen” op een gestandaardiseerde wijze wordt beoordeeld op een schaal van 1-6, waarbij 1 staat voor uitstekend en 6 voor “out of control”.
 • Een risicobenadering, waarbij de risico’s van het gebruik van verschillende types assets uniform wordt beoordeeld en het restrisico op gestructureerde wijze wordt beheerst.

Toepassing van deze aanpak maakt alle ‘ageing’ gerelateerde aspecten inzichtelijk, breder dan alleen de ‘hardware’ aspecten. Doordat alles ‘op de radar verschijnt’ biedt het de Asset Owner de mogelijkheid om gecontroleerd en adequaat te handelen bij het mitigeren van ‘aging’ risico’s. Met een completer beeld van gerelateerde (investerings-) kosten krijgt de Asset Owner bovendien de mogelijkheid om uitgaven beter te spreiden en dus te optimaliseren.

De auteur

Principal Consultant

Geert-Henk Wijnants en Mathon Erps

Co-auteurs Geert-Henk Wijnants en Mathon Erps zijn principal consultants bij Stork Asset Management Solutions. Zij zijn gespecialiseerd in Reliability & Integrity Management ondersteunen bedrijven bij compliance vraagstukken. In hun artikelen delen zij hun ervaringen op dit terrein.