Stork
20 January 2020

Besluitvorming in Asset Management

Het maken van keuzes en het nemen van de juiste besluiten is doorslaggevend voor succes, ook in asset management. Het uitstellen van besluiten of het nemen van verkeerde besluiten, bijvoorbeeld door een te grote complexiteit of een gebrek aan data, heeft grote impact op uw teams en de resultaten.

Bijna al onze klanten hebben hiermee te maken. We hebben onze ervaringen uit onze adviespraktijk op het terrein van besluitvorming gebundeld, opgesplitst in drie onderwerpen en verwerkt in drie webinars, die kortgeleden zijn gehouden. Aan deze webinars zijn uitgebreid deelgenomen, maar voor het geval u er één of meer heeft gemist kunt u hier de volledige opnames van de webinars terugzien en ook de slides online raadplegen.

De drie verschillende manieren waarop de besluitvorming in asset management verbeterd kan worden, en daarmee de onderwerpen van de webinars, zijn:

1. Asset portfolio managment

Dit webinar gaat over het stellen van de juiste prioriteiten in de veelheid van mogelijke (verbeter-) projecten in asset management en onderhoud. In het webinar wordt een methodiek geschetst waarmee u duidelijk krijgt welke projecten prioriteit verdienen en welke minder impact hebben.

De APM-webinar wordt gegeven door Joris Grimbergen, principal consultant bij Stork Asset Management Technology.

2. Predictive maintenance in het industry 4.0 tijdperk

Dit tweede webinar behandelt de manier waarop het gebruik van data een rol kan spelen in het maken van keuzes op het terrein van onderhoud. Ofwel, welke onderhoudsbeslissingen je kunt nemen op basis van operationele- en sensordata en voorspellende algoritmen.

Johan Ferket, consultancy manager bij Stork Asset Management Technology, presenteert de mogelijkheden van het gebruik van data-driven faalkansbepaling.

3. KPI managment

Het derde seminar gaat in op een optimale inrichting van stuurinformatie waarmee U uw organisatie naar de beste prestaties kunt leiden. Op een pragmatische manier wordt ingegaan op de keuze van de juiste Kritische Prestatie Indicatoren en de samenhang daartussen.

De vraag “Welke stuur-informatie is nodig voor de juiste interventies?” wordt beantwoord door Marc Hoppenbrouwers, principal consultant bij Stork Asset Management Technology. Dit webinar is Engelstalig.

’Speelt’ besluitvorming binnen Asset management binnen uw organisatie of heeft u behoefte aan meer informatie over genoemde onderwerpen, dan kunt u zich richten tot de sprekers of contact met opnemen met Ferry Visser (ferry.visser[at]stork.com).