Stork
28 June 2021

Offline of Online condition monitoring: wanneer kies je wat?

Met condition monitoring beoordeel en bewaak je de conditie van kritieke rotating equipment zoals ventilatoren, turbines, tandwielkasten, e-motoren, compressoren en pompen. Maar er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven. Het kan immers zowel online als offline. Maar wanneer kies je voor welke methode? Welke methode is het best en meest efficiënt is voor uw machines? We vragen het aan Jeroen Comperen, diagnostics engineer bij Stork en expert op het gebied van condition monitoring.

We vallen met deur in huis: Hoe bepaal je wat de beste methode is, online of offline condition monitoring? 

Het antwoord op die vraag is helemaal afhankelijk van de machine die bewaakt moet worden en de omstandigheden. Is het een machine die 24/7 in productie is of draait deze machine in shifts? Hoe kritiek is de machine; misschien is die redundant uitgevoerd? Ook speelt mee of de machine goed toegankelijk is voor ons als diagnostic engineers tijdens normale productie. Soms zijn er intensieve voorbereidende acties nodig om een handmatige (offline) meting te kunnen doen; denk aan het opbouwen van steigers of het uitbouwen van onderdelen. Dit zijn allemaal aspecten die meewegen in de beslissing om offline of online te gaan meten.Als je vakbladen leest, dan krijgt online monitoring veel aandacht. Is dat terecht?

Een van de grote voordelen van online conditioning monitoring is dat er op elk moment op afstand naar de actuele status van een machine gekeken kan worden. Een ander voordeel is dat er alarmwaarden ingesteld kunnen worden die specifiek op bepaalde kritieke delen van machine gericht zijn. Er wordt in geval van een afwijking of bijzonderheid in het frequentiegebied direct een melding via het ticket systeem gemaakt dat er een mogelijk probleem is. De diagnostic engineer kan dan snel reageren omdat alle actuele en gelogde data op afstand te bekijken en te analyseren zijn.

Mocht het nodig zijn, dan kan de diagnostic engineer alsnog on-site gaan om aanvullende metingen te doen. Door de korte lijnen in dit proces is het mogelijk snel en accuraat te reageren op eventuele problemen en, in het ergste geval, downtime te minimaliseren!

Heeft online monitoring dan alleen maar voordelen ten opzichte van offline monitoring?

Zeker niet. Offline monitoring is een beproefde methode met andere voordelen. Bij offline monitoring loopt een diagnostic engineer periodiek een meetronde, en doet trillingsmetingen aan diverse machines. Omdat er fysiek iemand bij de machine aanwezig is terwijl de machine in bedrijf is, kunnen ook andere mogelijke bijzonderheden opgemerkt worden. De diagnostic engineer ziet, hoort en voelt de machine (en de omgeving) en kan met zijn opgedane ervaring aanvullende conclusies trekken uit de waargenomen zaken. Daarnaast kunnen direct bijvoorbeeld oliemonsters genomen worden voor nadere analyse. Offline monitoring heeft dus ook grote voordelen.

Zijn er bepaalde vuistregels te geven in de keuze tussen beide vormen van monitoring of is het volledig situatie afhankelijk? 

Er zijn natuurlijk altijd wel zaken die direct een richting bepalen, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een installatie voor het uitvoeren van een meting. Kun je er fysiek bij om een meting uit te voeren als de installatie in bedrijf is? Is de omgeving voldoende veilig begaanbaar? Staat de installatie offshore? In dat soort situaties ga je snel richting online monitoren.Moet je altijd tussen offline of is er ook een middenweg? 

Een middenweg is er zeker. Je kunt beide vormen combineren, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om tijdelijk online conditioning monitoring te plaatsen. Dit is een optie die vaak wordt ingezet om een machine extra scherp in de gaten te kunnen houden als er bijvoorbeeld uit de meetronden alarmerende zaken naar voren komen, maar die om, wat voor reden dan ook, niet direct opgelost kunnen worden. Voordeel van deze tijdelijke inzet is dat er geen directe investeringen nodig zijn. We beschikken over een unit die speciaal is ingericht om snel, en tijdelijk, te kunnen plaatsen en instellen. Deze unit is uitgerust met een router voorzien van een simkaart, maar hij kan ook aan een beschikbaar netwerk gekoppeld worden. Zo kan de opgenomen data snel en eenvoudig op afstand benaderd worden totdat de oorzaken van de verstoringen zijn opgelost.

Voor zowel offline als online conditioning monitoring is dus wat te zeggen, afhankelijk van de situatie kunnen beide een gericht en goed beeld geven over de conditie van de machine, zodat onderhoud gepland en beheerst kan worden.

The author

diagnostic engineer bij Stork

Jeroen Comperen

Jeroen Comperen is diagnostic engineer bij Stork in Elsloo Hij is gespecialiseerd in trillingsmetingen en analyse van elektromechanische en rotating equipment en heeft ruim 20 jaar ervaring, opgedaan in onderzoek en revisie van elektromotoren en rotating equipment. Hij is ‘certified vibration analyst’ en wordt vaak betrokken bij projecten op het gebied van trillingsonderzoek aan aandrijvingen.