Stork
16 June 2021

Op naar een efficiënte en effectieve onderhoudsdienst voor Sadaci

De uitdaging voor sadaci

Sadaci in Gent zuivert molybdeen erts voor verdere verwerking in onder andere de staalindustrie. Een paar jaar terug verdwenen binnen korte tijd de meest ervaren mensen uit hun onderhoudsafdeling - een ware ‘brain drain’ voor het team! Met nieuwe mensen probeerde men het onderhoud, en daarmee de productie, draaiende te houden. De bouw van de nieuwe PUROX fabriek, met voor het team nog totaal onbekende procestechnologie en assets, vormde een extra uitdaging en zorg voor de toekomst. Ondanks de goede intenties zorgden de conservatieve bedrijfscultuur en het ontbreken van kennis en ervaring voor veel frustratie binnen het onderhoudsteam en tussen de afdelingen. Het onderhoudswerk liep veel achterstand op waardoor de betrouwbaarheid van de installatie achteruit ging met een belangrijke impact op het bedrijfsresultaat tot gevolg. 

Versterking aan boord

Om het tij te keren haalde Sadaci eind 2018 versterking van buiten aan boord. Namens Stork AMT heb ik de startsituatie in beeld gebracht middels een onderhouds-scan. Op basis hiervan werd in overleg het aanvalsplan opgesteld. De eerste betrachting hierbij was om de efficiëntie te verbeteren door – weg van de reactieve modus – een ‘lean’ werkstroom met gestructureerde communicatiemomenten in te richten. Gedegen werkvoorbereiding en werkorder planning in het CMMS (Computerized Maintenance Management System) maakten deel uit van dit plan en hebben intussen hun vruchten afgeworpen. Een ervaren werkvoorbereider werd aangetrokken om het change proces te boosten. Hierdoor is de Hands on Tool Time van de techniekers intussen tot een goed niveau gestegen.

Een goede borging is nodig om terugval te vermijden. Hiertoe hebben we een analysetool ingericht voor het meten van belangrijke werkstroom kengetallen (KPI’s): inkomend werk, gepresteerde uren, backlog, doorlooptijd en tijdig afwerken volgens afspraak. De KPI’s worden wekelijks opgevolgd en geanalyseerd en leiden tot verdere verbetering van de dagelijkse werking van de onderhoudsdienst.

Ook de organisatie van de geplande onderhoudstops werd door ons onder handen genomen. Door een projectmatige aanpak met initiatie, scoping, voorbereiding, uitvoering en nazorg-fase kan intussen significant meer onderhoudswerk binnen eenzelfde stopduur worden gerealiseerd. Gestructureerde communicatie op sleutelmomenten in het proces zorgt ook hier voor sterk verbeterde samenwerking.

Voor de nieuwe PUROX installatie ontwikkelden we een onderhoudsplan op basis van de FMECA methode (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis). Om dit tijdrovende werk efficiënt uit te voeren hebben we onze Apex tool ingezet. Deze maakt het mogelijk om vanuit een bibliotheek gedetailleerde, risico-onderbouwde onderhoudsplannen op te zetten en deze vervolgens in het CMMS systeem op te laden. Hiermee kan de onderhoudsdienst de nieuwe installatie vanaf dag één op gepaste manier onderhouden.

Een jaar later

Na een jaar hard samenwerken zijn we zo ver dat de visie en doelstellingen van fase 1 zijn gerealiseerd. Sadaci en Stork AMT mogen trots terugkijken op de afgelegde weg. En nu reeds kijken we samen vooruit om de ingeslagen weg door te zetten naar een volgende stap in maturiteitsgroei.

Hiermee komt ook onze inzet in een volgende fase. Na een jaar intensief meewerken in de dagelijkse werking is er nu overgegaan naar wekelijkse begeleiding om de eigen medewerkers van Sadaci te ondersteunen bij het zetten van de volgende stappen. Resultaat voor de klant blijft echter onverminderd onze eerste zorg. Een staaltje van een mooie samenwerking met oog en begrip voor elkaar!

The author

consultant bij Stork Asset Management Technology

Nick Thijs

Nick Thijs is consultant bij Stork Asset Management Technology en assisteert bedrijven onder meer bij de ontwikkeling van asset management strategieën, concepten en de implementatie daarvan. Hij is gespecialiseerd in de implementatie van Service Providing processen.