Stork
05 April 2022

Samenwerken aan verbetering van Equipment Reliability en OEE

Dynamiek, doen en planken!

De sub-titel boven dit stukje zou een antwoord kunnen zijn op de vraag “Wat zijn de 3 kernwoorden voor het project Equipment Reliability en OEE improvement  bij IVC?”.  IVC-group, produceert PVC vloeren, en dat is een sterk groeiend segment in de bouwsector. Die groei heeft er toe geleid dat IVC de afgelopen 10 jaar drie nieuwe, hoog geautomatiseerde, fabrieken heeft opgestart in België en Oost-Europa. Zeer zeker een succesverhaal! Die sterke groei zet druk op de organisatie, lees nieuwe mensen, nieuwe producten, nieuwe installaties, nieuwe klanten, nieuwe… 

Professor Greiner beschreef al in de jaren ’70 een groeimodel van organisaties, waarbij er verschillende fasen in de groei te benoemen zijn. Vooral in de overgangsfase van de ene naar de andere fase worden meer specifieke noden zichtbaar. ‘We voelen dat we ons in zo’n transitiefase bevinden, en dat is met name op de werkvloer merkbaar’ aldus Matthias van Poucke, de IVC project- leider en plant manager. ‘We hebben gezocht naar een partner om samen met ons deze transitie in te gaan en om meer structuur in onze fabrieksorganisatie aan te brengen. Samen met Stork AMT hebben we de bestaande situatie geauditeerd en op een zo objectief mogelijke manier vastgelegd wat de actuele situatie is en waar bijsturingen het meest prioritair zijn. We werken nog te reactief en willen de doorsteek maken naar meer gepland te werken. Finaal werden voor de eerste fase drie deelprojecten gedefinieerd, nl. de uitrol van ons OEE meetinstrument, het inrichten van het maintenance werkstroomproces en het verbeteren van het wisselstukkenbeheer. ‘Veel te doen dus! Ook hier hebben we beroep gedaan op Stork AMT om ons hierin te ondersteunen, met een helpende hand maar ook in de vertaling van industrie best practices naar onze specifiek situatie.’
‘De bedrijfscultuur van ‘doen’ zit in de muren van dit bedrijf’ zegt Gert Boeckmans van Stork AMT. ‘Een geweldige attitude, maar iedere afdeling deed het op zijn eigen manier en gebruikte de systemen anders. Door het werken met projectteams met mensen uit Operations, Maintenance en Engineering hebben we de ‘IVC way of working’ bepaald, en de systemen, vooral SAP, op deze manier van werken ingericht. Door een stukje maatwerk én de aandacht voor opleiding van alle medewerkers, ongeacht hun computer skills, is het gebruik van SAP als ondersteunende tool in korte tijd omarmd door de medewerkers op de werkvloer. 

Wisselstukkenbeheer is om voor de hand liggende redenen een belangrijk aspect in een asset intensieve productieomgeving. Het wisselstukkenbeheer kreeg door het hoge groeitempo niet altijd de aandacht die het verdiende, maar IVC zou IVC niet zijn om ook hier niet bij de pakken te blijven zitten. Alle pakweg 26.000 artikelen zijn ondertussen geclassificeerd en de tweede fase om de naamgeving van de artikels aan te pakken is volop aan de gang. Uiteindelijk zullen alle spare parts makkelijk vindbaar zijn.

De PRINCE2 project management systematiek speelt in deze zeer dynamische omgeving een belangrijke rol. De PID (Project Initiatie Document) met duidelijke ins en outs en de steun van een stuurgroep die waakt over het project, zijn essentieel in projecten en in het bijzonder als er een verandermanagementaspect mee gepaard gaat. 

IVC bouwt met deze projecten aan zijn toekomst en aan de toekomst van de medewerkers. De ‘war for talent’ is ook voor IVC een uitdaging en wil onder andere met deze projecten de betrouwbaarheid van de processen en installaties verhogen en hiermee bijdragen aan een aangename werkomgeving voor iedereen binnen de onderneming.

The author

senior consultant bij Stork Asset Management Technology

Gert Boeckmans

Gert Boeckmans is senior consultant bij Stork Asset Management Technology. Hij assisteert bedrijven bij asset management vraagstukken en is gespecialiseerd in het keuzeproces, de implementatie en optimalisatie van tooling binnen asset management.