Stork
30 October 2017

Synergie tussen Reliability Centered Maintenance en Root Cause Analysis

De situatie:

Wat zou u liever willen doen: Voorkomen of Genezen? Zeker als u bij een BRZO-organisatie werkt, dan zult u waarschijnlijk antwoorden: “Voorkomen!”. Voorkomen dat equipment faalt, is ook een goede zaak. Niemand zit te wachten op een reactor waar straling vrijkomt of een wolk van chemicaliën die ontsnapt. Maar we kunnen niet alles voorspellen. Soms is het helaas zo dat alle preventieve maatregelen toch niet werken. Zou u in die situaties niet antwoorden: “Genezen!”?

Het voorbeeld dat ik hierboven schets is kenmerkend voor een discussie over onderhoudsmethodieken, namelijk die over het toepassen van Reliability Centered Maintenance (RCM) of van Root Cause Analysis (RCA). Het probleem in deze discussie: er bestaat de opvatting dat u zou moeten kiezen tussen RCM en RCA, tussen voorkomen en genezen.

Door onduidelijkheid over beide begrippen en adviseurs die sterk prediken voor een van beide methodieken, wordt de industrie in verwarring gebracht. De perceptie is ontstaan dat u zou moet kiezen. Maar waarom dan? Het is toch veel krachtiger om goede methodes te gebruiken die zowel voorkomen als genezen? Synergie tussen voorkomen en genezen zorgt er juist voor dat u meer uit uw assets kunt halen!

De methodieken:

Ter verduidelijking, RCM is een onderhoudsmethodiek die ontstaan is in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het is een methodiek voor het bepalen van de benodigde onderhoudsactiviteiten op basis van de kans op functioneel falen van systemen of equipment – gegeven de impact dat het falen heeft op de veiligheid, de operatie en de kosten over de levenscyclus [US DoD, 2011].

RCM wordt gebruikt om assets en equipment te analyseren die onderhevig zijn aan faalmechanismes. Het verloop van de kans op falen over tijd is een belangrijke factor bij het definiëren van de juiste onderhoudsstrategie [Nowlan & Heap, 1978]. Denk hierbij aan het falen vanwege ‘aging asset’ of bijvoorbeeld ‘random failures’. Belangrijk om te benadrukken is dat de consequenties van het falen bepalend zijn voor het kiezen van uw onderhoudsstrategieën - niet het falen zelf. Op basis hiervan bepaalt u de  juiste inspectie/preventieve maatregelen, dan wel correctieve en contingentie maatregelen.

Dit wordt dan vastgelegd in onderhoudsconcepten, die voor u het overzicht vormen van wat u allemaal onderhoudt en welke maatregelen u toepast. RCM is daarmee een heel krachtige methode om faalmechanismes te bestrijden en dus falen te voorkomen.

RCM toepassen in geen eenmalig project. Als u wilt zorgen dat uw concepten blijven aansluiten op de ouder wordende assets, modificaties en aanpassingen van uw bedrijfsstrategie, dan zult u RCM-analyses periodiek moeten herhalen. Hiermee zorgt u ervoor dat de meest recente kennis over faalmechanismes verwerkt is in uw onderhoudsconcepten. Door deze herhaling, kan RCM niet alleen voorkomen maar ook genezen.

Bij het toepassen van RCM moet wel rekening gehouden worden met vereiste inspanningen (qua tijd en geld). Dit is een uitdaging voor RCM. Hogere inspanningskosten om passende onderhoudsconcepten te ontwikkelen kunnen een drempel vormen voor een goede uitvoering van RCM. Het wordt hierdoor vaak eenmalig of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Het instrument verliest hierdoor zijn kracht om te genezen, wat het wel zou hebben wanneer deze periodiek herhaald zou worden. Ook richt RCM zich op het ontwikkelen en aanpassen van onderhoudsconcepten. Het is daarom minder geschikt om bij falen een directe oplossing te vinden.

Dit is juist de kracht van RCA. RCA is een methodiek die gebruikt wordt om de grondoorzaken van falen of problemen te identificeren [US DoE, 1992]. Bij falen is deze methodiek heel geschikt om niet alleen de directe oorzaken van dit falen te vinden maar daarmee ook de geschikte oplossingen. Van simpelweg vijf keer “waarom?”  te vragen tot uitgebreide incidentanalyses; RCA is heel geschikt om uw assets weer te genezen.

Indirect kan RCA ook gebruikt worden voor het verbeteren van onderhoudsconcepten. Als bijvoorbeeld blijkt dat een verhoogde inspectiefrequentie het falen had kunnen voorkomen, dan kan op deze manier het onderhoudsconcept verbeterd worden. Het kan daarmee ook voorkomen dat equipment faalt. Echter, zonder bestaande onderhoudsconcepten, kan RCA alleen individuele maatregelen toevoegen of aanpassen. Het vermogen van RCA om falen te voorkomen is dus beperkt.

De oplossing:

Waar RCM en RCA individueel beperkingen hebben, creëren ze samen een sterke synergie. Toepassing van RCM zal leiden tot een verhoging betrouwbaarheid, kostefficiency, beschikbaarheid en een verbeterde beheersing van risico’s die uw assets bedreigen. Een krachtige methode die voorkomt dat uw assets falen.

Waar falen toch (ongewenst) optreedt of waar prestaties achterblijven, leidt de toepassing van RCA tot nog betere resultaten. De wijzigingsvoorstellen die u hiermee kostefficiënt genereert, kunt u gebruiken om assets effectief te modificeren, dan wel om de onderhoudsconcepten te verbeteren. Hiermee sluit u de verbetercyclus en heeft u een effectieve methode om continu te verbeteren.

De auteur

Consultant

Mark Schut 

Mark Schut is gecertificeerd door het Institute of Asset Management en getraind in het faciliteren van RCA’s. Als consultant bij Stork Asset Management Solutions adviseert hij klanten bij asset management vraagstukken en bij het implementeren van verbetertrajecten bij onderhoudsorganisaties.