Stork
6 Februari 2023

Trends in Asset Management 2023

Op 25 januari organiseerde Stork al weer voor de 14e keer haar jaarlijkse Trends in Asset Management congres. Deze keer in Amersfoort in de oude Prodent fabriek met als leidend thema “Maintaining a Better World”. In deze blog blikken we kort terug en gaan we dieper in op de peiling onder de deelnemers over de huidige ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in hun ontwikkeling naar circulariteit en energieneutraliteit.

Ferry Visser opent TiAM2023


Maintaining a Better World

Ontwikkelingen in techniek, duurzaamheid en de energietransitie voltrekken zich in hoog tempo. De noodzaak om concrete stappen te zetten in de energietransitie stelt nieuwe eisen aan de hele keten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Het thema “Maintaining a Better World”, vat dit mooi samen: 'Maintaining' is wat Stork doet, 'a Better World' is waar het uiteindelijk om te doen is. 

Tijdens het TiAM 2023 congres zijn ideeën, technologieën, plannen en projecten gedeeld om elkaar te inspireren en te stimuleren op het terrein van industriële duurzaamheid en circulariteit, samen voor een betere wereld. Bijdragen in de vorm van key-note presentaties werden geleverd door ‘nieuwe’ spelers op de energiemarkt HyCC en Gidara Energy. Break-out sessies werden in verschillende ronden gefaciliteerd door CMT op het gebied van innovatieve scheepsrecycling, NAM in transformatie naar duurzame energie en EPZ met een blik op de toekomst van kernenergie in Nederland. Afgesloten werd met een wervelende wetenschappelijke bijdrage (Universiteit Tilburg / Manchester) op het gebied van informatie management en het belang van bedrijfsecosytemen voor de transities waar bedrijven voor staan.

Aan het eind van het programma werd middels een mooi vormgegeven Mentimeter peiling onder de deelnemers ‘opgehaald’ hoe het Nederlandse bedrijfsleven er voor staat in hun ontwikkeling naar circulariteit en energie neutraliteit. Aan de hand van onderstaande vragen werd dit in beeld gebracht:


Hoe ver bent u op de weg naar decarbonisatie?

Hier zien we een beeld dat we wel vaker tegenkomen bij innovatie en veranderingen. Een groep “front runners” die al volop in actie is om programma’s te realiseren en een groep die nog aan het begin staat van de verandering en hun positie nog aan het bepalen is. De meerderheid van de bedrijven zit in de planfase om concrete programma’s te ontwikkelen.

Hoe ver bent u op de weg naar decarbonisatie? De resultaten.


Wat zijn de grootste knelpunten?

Als het over knelpunten gaat, wordt de beschikbaarheid van technologie het minst genoemd. Er is voldoende vertrouwen dat de benodigde technologie nu of op termijn in de markt verkrijgbaar is. Grootste zorgpunt zit echter op het personele vlak. Het vinden en behouden van met name goed technisch personeel beperkt de ambities van bedrijven. Maar er is meer om rekening mee te houden. De hoge kosten voor introductie van duurzame technieken en processen, maar ook de alsmaar strikter wordende wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing en circulariteit. En uiteraard maken ondernemers zich ook zorgen over hun concurrentiepositie in deze veranderende wereld.

Wat zijn de grootste knelpunten in decarbonisatie? De resultaten.


Wat is de impact van deze uitdagingen voor bedrijven?

Industriële bedrijven worden blootgesteld aan een sterk veranderende omgeving met onvoorspelbare energie- en CO2-prijzen, wet- en regelgeving die constant in beweging is en verstoorde toeleveringsketens doordat de machtsverhoudingen in de wereldeconomie aan het schuiven zijn.

Hoewel de energieprijzen al weer aan het zakken zijn, blijft de onzekerheid groot, wat zijn weerslag heeft op het merendeel van de bedrijven. Verouderde activa, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd kunnen problematisch worden onder de strenger wordende milieueisen. Er zijn hier grote verschillen tussen ondernemingen, afhankelijk van in welke sector je zit en hoe je productie-installatie eruit ziet. In de resultaten is te zien dat impact van CO2-beprijzing voor sommige bedrijven flinke zal zijn, maar er is ook een grote groep te zien is die zich hier minder zorgen over maakt.

Wat is de impact van deze uitdagingen voor bedrijven? De resultaten.


Hoe belangrijk zijn deze oplossingen?

Van een aantal oplossingen om duurzamer te worden is gevraagd om aan te geven hoe belangrijk ze zijn voor het bedrijf. Verbeteren van de energieprestaties staat op nummer één. Bijna iedereen is hier wel op één of ander manier mee bezig. Betere productietechnologieën, herontwerp van processen en voorspellend en slim onderhoud worden als belangrijke oplossingen gezien voor de toekomst. Hoewel energie volop in de aandacht staat is er ook oog voor het reduceren van afval en het meer circulair maken van processen. 

Hoe belangrijk zijn deze oplossingen? De resultaten.


Hoe belangrijk is uitwisseling van kennis en best practices?

Er was behoorlijke unanimiteit over het belang van kennisuitwisseling. Het delen van ervaringen draagt enorm bij aan het versnellen van de verandering. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat een aantal ondernemers zich afvraagt over hoeveel je prijs wilt geven aan- en delen met de buitenwereld.


Hoe belangrijk is kennisuitwisseling? De resultaten.

Tot slot

Stork kijkt met veel plezier terug op haar Trends in Asset Management congres van 2023. Via de link Trends in Asset Management 2023 - Stork vind u naast de sprekers en hun presentaties een foto-impressie van dit event. Graag verwijzen wij u ook naar onze webinars en naar de podcasts over een duurzame industrie. We hopen u spoedig terug te zien.

De auteur
Principal Consultant Stork Asset Managment Technology

Jack Doomernik

Jack Doomernik is principal consultant bij Stork en lector Smart Energy bij Avans Hogeschool. Jack adviseert organisaties over de energiebeheersprocessen en bij de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën. Een advies begint veelal met een analyse van de bijdrage van de individuele productieprocessen aan het totale energieverbruik, waarna het energiebesparingspotentieel en de maatregelen die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren in kaart worden gebracht.