Stork

Compliance ABC als richtpunt

Informatie

Duur

30 minuten

Presentator

Geert Henk Wijnants | Principal Consultant

Compliance ABC als richtpunt voor investeringsbeslissingen

Investeringen in assets worden gestuurd door voorspelbare - meestal aan veroudering gekoppelde - processen; en door niet-voorspelbare processen en incidenten. In onze asset management praktijk zien we regelmatig dat de onvoorspelbare investeringen vaak leiden tot een onvoorziene aanslag op het beschikbare investeringsbudget. Dit leidt ertoe dat nodige, voorspelbare investeringen op de lange baan worden geschoven met risico’s op “falen door achterstallig onderhoud”.

In dit webinar reikt Geert-Henk Wijnants een hulpmiddel aan om hier op transparante en praktische wijze mee om te gaan: het compliance ABC. Hiermee kan het beschikbare investeringsbudget risicogestuurd worden beheerd en wordt de impact van onverwachte verrassingen beperkt.

Onze presentator

Principal Consultant

Geert Henk Wijnants

Geert Henk is een expert op het gebied van inspectiemethoden met een achtergrond in Technische Fysica. Geert Henk is meer dan 25 jaar werkzaam in onderhoud, ontwerp en onderhoudsmanagement, wat in de loop der jaren heeft geleid tot een specialisatie op het gebied van risicogebaseerde inspectie, integriteit & compliance management, end-of-life vervanging planning, RAMS engineering en levenscycluskosten.

Menno van den Berg

Menno van den Berg has been working in the industry as a technical consultant, project manager, and maintenance for over 30 years. He has been working with Stork since 2007 in different projects for all sorts of customers in chemicals, oil & gas, rolling stock, and basic industry. His main role in projects is to improve the customers’ organization and performance in maintenance.

Bekijk ons webinar!

Voordat u dit webinar bekijkt, willen we graag iets meer over u weten.

Na het invullen van dit formulier kunt u het webinar meteen bekijken en ontvangt u ook een email met een link om het webinar te bekijken wanneer u maar wilt.