Stork

Decarbonisering: noodzaak & urgentie

Informatie

Duur

30 minuten

Presentatoren

Jack Doomernik | Principal Consultant

Bram Hes | Senior Consultant

Decarbonisering: Noodzaak & Urgentie

Asset owners staan onder toenemende druk om hun CO2 voetafdruk te verkleinen. De meesten hebben al de eerste stappen gezet, maar willen dit vaak naar een hoger niveau tillen en een duurzame roadmap ontwikkelen. Hiermee behoud je de controle en je license-to-operate en trek je gemakkelijker nieuwe investeerders, klanten en nieuwe, gemotiveerde medewerkers aan. Een aanpak hiervoor geven we in een drietal webinars over decarbonisering.

In dit eerste webinar kijken we vanuit het Asset Management perspectief naar de ontwikkelingen die de energietransitie en circulaire economie met zich meebrengen. Bram Hes en Jack Doomernik, consultants bij Stork Asset Management Technology, schetsen de noodzaak en urgentie en hoe hiermee kan worden omgegaan.

De aanpassingen aan installaties zijn veelal ingrijpend. Een goed inzicht in de urgentie is noodzakelijk om draagvlak te creëren in de organisatie en alle initiatieven vanuit verschillende afdelingen op één lijn kunnen te krijgen.

Bekijk ons webinar!

Voordat we dit webinar bekijken, willen we graag iets meer over je weten: Vul dit formulier in.

Je kunt de webinar-opname onmiddellijk na registratie bekijken en ontvangt ook een e-mail met de link om deze later te bekijken.

Onze presentatoren

Principal Consultant

Jack Doomernik

Jack Doomernik is lector Smart Energy van Avans Hogeschool en principal consultant bij Stork AMT. Jack adviseert organisaties over de energiebeheersprocessen en bij de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën. Een advies begint veelal met een analyse van het energieverbruik, waarna het energiebesparingspotentieel en de maatregelen die daarvoor nodig zijn in kaart worden gebracht.

Senior consultant

Bram Hes

Bram werkt inmiddels 15 jaar bij Stork en heeft een achtergrond in Risk Management en Business Process Improvement. De laatste jaren vervult hij voor dit onderwerp ook de rol van Subject Matter Expert en is hij actief als senior consultant in een Asset Management context.