Stork

Slim stilleggen van installaties

Informatie

Duur

30 minuten

Presentatoren

Bart Desmet | Principal Consultant
Menno van den Berg | Senior Consultant

Slim stilleggen van installaties

In dit webinar schetsen we u een systematisch opgebouwde aanpak om te bepalen wat u moet doen om installaties tijdelijk stil te leggen tegen minimale kosten en risico’s. Bij deze aanpak bekijken we welke de kritische factoren zijn om straks uw installaties weer vlot in bedrijf te nemen. 

Precies op die kritische factoren dienen bij het stilleggen de gepaste maatregels genomen te worden. En daarbij wordt ook buiten de puur technische aspecten gekeken, zoals de nodige mankracht en competenties, de kennis over de installatie en de milieuaspecten.

Onze presentatoren

Principal Consultant

Bart Desmet

Bart Desmet werkte meer dan 20 jaar als onderhouds- en engineeringmanager in de industrie. Hij deed ervaring op in automatisering, ICT, arbeidsveiligheid en operational excellence. Sinds 2007 is hij werkzaam als principal consultant bij Stork Asset Management Technology en heeft hij opdrachten uitgevoerd in verschillende sectoren. Hij heeft klanten bijgestaan bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en ondersteunende systemen in de context van asset management, waarbij hij de rollen vervulde van projectleider, expert en verandermanager.

Senior Consultant

Menno van den Berg

Menno van den Berg werkt al meer dan 30 jaar in de industrie als technisch adviseur, projectmanager en onderhoudsmanager. Sinds 2007 werkt hij bij Stork in verschillende projecten voor diverse klanten in de chemie, olie & gas, rollend materieel en industrie. Zijn belangrijkste bijdrage in projecten is het verbeteren van de organisatie van de klant en van de prestaties op het gebied van onderhoud.

Bekijk ons webinar!

Voordat u dit webinar bekijkt, willen we graag iets meer over u weten.

Na het invullen van dit formulier kunt u het webinar meteen bekijken en ontvangt u ook een email met een link om het webinar te bekijken wanneer u maar wilt.