Stork

Strategisch asset management plan

Informatie

Duur

30 minuten

Presentatoren

Joris Grimbergen | Principal Consultant
Bart Desmet | Principal Consultant

Strategisch asset management plan

Eén van de pijlers van Asset Management is het zogenaamde Strategisch Asset Management Plan (SAMP). De organisatie bepaalt hierin op hoofdlijnen de maatregelen op de installaties aan de ene kant en op het beheerssysteem aan de andere kant.

Het opstellen van het Strategisch Asset Management Plan blijkt echter voor veel organisaties geen eenvoudige oefening. In dit webinar bespreken Joris Grimbergen en Bart Desmet een methodiek voor het ontwikkelen van een SAMP aan de hand van een heel praktisch voorbeeld: de fiets.

Onze presentatoren

Principal Consultant

Joris Grimbergen

Joris Grimbergen is principal consultant bij Stork Asset Management Technology en assisteert bedrijven onder meer bij de ontwikkeling van asset management strategieën en concepten en bij de implementatie daarvan. Joris is IAM endorsed trainer en binnen Stork Subject Matter Expert op het terrein van Asset Management organisatie.

Principal Consultant

Bart Desmet

Bart Desmet werkte meer dan 20 jaar als onderhouds- en engineeringmanager in de industrie. Hij deed ervaring op in automatisering, ICT, arbeidsveiligheid en operational excellence. Sinds 2007 is hij werkzaam als principal consultant bij Stork Asset Management Technology en heeft hij opdrachten uitgevoerd in verschillende sectoren. Hij heeft klanten bijgestaan bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en ondersteunende systemen in de context van asset management, waarbij hij de rollen vervulde van projectleider, expert en verandermanager.

Bekijk ons webinar!

Voordat u dit webinar bekijkt, willen we graag iets meer over u weten.

Na het invullen van dit formulier kunt u het webinar meteen bekijken en ontvangt u ook een email met een link om het webinar te bekijken wanneer u maar wilt.