Stork

Uitstellen van bedrijfsstops

Informatie

Duur

30 minuten

Presentatoren

Ben Thiehatten | Senior Consultant
Geert Henk Wijnants | Principal Consultant

Uitstellen van bedrijfsstops

Bijna alle bedrijfs-stops zijn uitgesteld tot het najaar, terwijl ook daar al stops waren gepland. Stop management lijkt zich daardoor in deze tijd te ontwikkelen tot een “perfecte storm”, omdat alles bij elkaar komt.

Zowel budgetten als beschikbaarheid van personeel en middelen staan onder grote druk. Tijdens dit webinar geven Ben Thiehatten en Geert Henk Wijnants hun pragmatische aanpak voor de manier waarop u uw stoporganisatie intelligent en risicogestuurd kunt managen. 

Onze presentatoren

Senior Consultant

Ben Thiehatten

Ben heeft in verschillende rollen gewerkt in Productie, Engineering, Asset Management, Onderhoud en Bouw. Als Senior Consultant heeft hij ruime ervaring in het werken voor verschillende industriële bedrijven en heeft hij een trackrecord opgebouwd in onderhoud, organisatie (her) ontwerp en onderhoudsbeheer. Door de jaren heen is hij betrokken geweest bij onderhouds- en turnaround verbeterprojecten, vaak als projectleider.

Principal Consultant

Geert Henk Wijnants

Geert Henk is een expert op het gebied van inspectiemethoden met een achtergrond in Technische Fysica. Geert Henk is meer dan 25 jaar werkzaam in onderhoud, ontwerp en onderhoudsmanagement, wat in de loop der jaren heeft geleid tot een specialisatie op het gebied van risicogebaseerde inspectie, integriteit & compliance management, end-of-life vervanging planning, RAMS engineering en levenscycluskosten.

Bekijk ons webinar!

Voordat u dit webinar bekijkt, willen we graag iets meer over u weten.

Na het invullen van dit formulier kunt u het webinar meteen bekijken en ontvangt u ook een email met een link om het webinar te bekijken wanneer u maar wilt.