Stork

Circular strategies for industrial assets

Informatie

Duur

30 minuten

Presentator

Jack Doomernik | Principal Consultant

Future proof industrial assets with circular strategies

Bijna de helft van de koolstof emissies is product gerelateerd en de beschikbaarheid van grondstoffen wordt steeds kritischer. Op weg naar een duurzame samenleving is het onvermijdelijk om de lineaire economie van “take-make-dispose” te doorbreken door de toepassing van circulaire strategieën. Maar wat betekent dit voor de industrie, en welke bijdrage kan Asset Management hieraan leveren? 

In dit webinar schetst Jack Doomernik mogelijke rollen die Asset Management kan spelen in circulariteit. Hij presenteert een aanpak met vier oplossingsrichtingen waarmee u uw uitdagingen in circulariteit te lijf kunt gaan:

  • het uitfaseren van afval en vervuiling
  • slimmer onderhoud van assets
  • het langer in gebruik houden van producten en materialen
  • het hergebruiken van materialen
Daarnaast wordt een aantal praktische voorbeelden in beeld gebracht om deze benadering te illustreren.

Bekijk ons webinar!

Voordat we dit webinar bekijken, willen we graag iets meer over je weten: Vul dit formulier in.

Je kunt de webinar-opname onmiddellijk na registratie bekijken en ontvangt ook een e-mail met de link om deze later te bekijken.