Stork

Webinar

Regelgeving en reductie van schadelijke emissies

Informatie

Timing:

Duur: 30 minuten

Taal: Nederlands


Presentatie:

Geert Henk Wijnants

Sebastiaan Niessen

Voldoet u al aan de regelgeving voor schadelijke emissies?

De wetgeving op het terrein van emissies wordt alsmaar scherper. Het Europees Parlement heeft afgelopen november een voorlopig politiek akkoord bereikt over de verordening om methaanuitstoot in de olie-, gas- en steenkoolsector te verminderen. Met deze verordening zullen exploitanten lekken moeten opsporen, rapporteren en repareren volgens ambitieuze tijdschema's en reparatietijden.

Maar ook emissies van andere vluchtige koolwaterstoffen en in ander sectoren leveren onveilige situaties en milieuschade op. Bij bijna 5% van de installatiecomponenten komen immers ongewenste emissies vrij. 

In dit webinar bespraken experts Geert Henk Wijnants en Sebastiaan Niessen de regelgeving, voorschriften en methoden die helpen om onbedoelde lekkages bij flenzen te ontdekken, verhelpen en voorkomen. Dit alles met het doel om, met een structurele aanpak, ongewenste verliezen, onveilige situaties en milieuschade te voorkomen en ‘in control’ te komen.

In het webinar gaven zij antwoord op de volgende vragen: 

  • Aan welke recente regelgeving ten aanzien van emissies moet je voldoen?
  • Wat is de impact van het niet naleven van regelgeving?
  • Wat is de impact van ongewenste emissies?
  • Hoe kun je vluchtige emissies bij flenzen opsporen, meten en repareren?
  • Met welke structurele aanpak kun je emissies verminderen en vermijden?
  • Hoe kun je dit proces borgen en het bijbehorende data-management slim inrichten?

Bekijk ons webinar!

Voordat je dit webinar gaat bekijken, willen we graag iets meer over je weten: vul hiervoor dit formulier aub in.


Je kunt opname van de webinar onmiddellijk na registratie bekijken. Bewaar de link goed als je de webinar vaker wilt terugzien