Kwaliteit

Kwaliteit

Beleidsverklaring inzake kwaliteit

Als Stork beseffen wij, dat als we een waardegedreven aanbieder willen zijn van volledig geïntegreerde oplossingen op het gebied van operations, maintenance, turnarounds & outages, construction & modifications, equipment manufacturing & repair, we afhankelijk zijn van ons vermogen om onze klanten hoogwaardige producten en diensten te leveren en dat we die kwaliteit moet blijven verbeteren. Tegelijkertijd moeten we onze medewerkers, aannemers en anderen die gevolgen kunnen ondervinden van onze activiteiten, blijven beschermen en de invloed van het bedrijf op het milieu tot een minimum beperken. Dit besef komt ook tot uitdrukking in Stork’s ambitie, namelijk:

Be the industry reference. Every day, everywhere.

We willen een diverse, data-gedreven organisatie zijn, met een goed netwerk dat erom bekend staat de prestaties van zijn klanten constant te verbeteren en hoge normen voor asset management te stellen. Om deze ambitie waar te maken, willen we:

 • Klanttevredenheid realiseren door diensten en producten te leveren die aan de verwachtingen van klanten voldoen of ze zelfs overtreffen,
 • Een innovatieve cultuur binnen ons bedrijf creëren om van onderaf verbetering van de dienstverlening en producten te stimuleren,
 • Zorgen voor een mentaliteit gericht op continu leren en verbeteren door klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren,
 • Regelmatig kwaliteitsaudits uitvoeren en non-compliance beoordelen tijdens een jaarlijkse managementreview,
 • Werken in lijn met onze Business Management Systems conform nationale en internationale normen op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen,
 • Uitgebreide competentieprogramma's aanbieden met doorlopende trainingen en persoonlijke ontwikkeling, zodat onze medewerkers hun werkzaamheden effectief kunnen uitvoeren.

Dit doen we met nimmer aflatende toewijding aan onze kernwaarden:

 • Veiligheid: We werken veilig of we werken niet
 • Klantgerichtheid: We overtreffen de verwachtingen van de klant
 • Samenwerking: Alleen werk je misschien sneller, maar samen kom je verder
 • Vakmanschap: Vakmanschap is geen vaardigheid. Het is een houding
 • Integriteit: Niets te verbergen

Dit beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers, aannemers en anderen die namens ons werken. Het kan door het publiek en overige belangstellenden worden ingezien op www.stork.com. Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President of Stork
November 2018