Veiligheid en veilig reizen

Veiligheid en veilig reizen

Beleidsverklaring inzake reizen en veiligheid

Bij Stork streven we ernaar dat alle zakenreizen op een veilige en gecontroleerde manier plaatsvinden. We willen dit bereiken door proactieve identificatie en beoordeling van gevaren en risico's, en door implementatie van geschikte controlemaatregelen om deze te beheersen.

Ter bescherming van onze medewerkers en onze bedrijfsmiddelen, en om het welzijn van diegenen die voor Stork reizen te garanderen, streven we naar:

 • Veiligheid van onze medewerkers en bedrijfsmiddelen,
 • Het ter beschikking stellen van veilige transportmiddelen,
 • Het bevorderen van een goede gezondheid tijdens reizen,
 • Het voorkomen van reisgerelateerde ziekten,

Om aan deze verplichtingen te voldoen, houden we onze managers verantwoordelijk voor de benodigde financiële, personele en organisatorische middelen.

Voorts blijkt ons streven naar veiligheid tijdens reizen uit:

 • Vooraf goedkeuren van alle zakenreizen,
 • Voorkomen dat er wordt gereisd naar landen met een (medische) risicobeoordeling 'extreem hoog’ door International SOS; tenzij specifieke goedkeuring van de President van Stork is verkregen,
 • Aan de hand van het Fluor Reisadviesprogramma (FTAP) controleren van reizen naar landen met een beoordeling van het (medisch) risico als ‘hoog’,
 • Controleren en volgen van alle zakelijke reizigers,
 • Boeken van alle reizen en accommodaties via door Stork goedgekeurde reisbureaus,
 • Verlangen dat vóór de reis alle visums, werkvergunningen en verzekeringen zijn geregeld,
 • Maken van doktersafspraken en regelen van de juiste vaccinaties voorafgaand aan de reis,
 • Invullen van reisprofielen voor alle medewerkers die moeten reizen,
 • Bijhouden van veiligheidsdreigingen in alle landen waar Stork zakendoet, en de specifieke risico's die gepaard gaan met Stork’s bedrijfsactiviteiten,
 • Daar waar van toepassing, bieden van veiligheidsbriefings en -trainingen aan medewerkers,
 • Implementeren van calamiteiten- en noodplannen en regelmatig testen daarvan om ervoor te zorgen dat Stork over een effectieve BHV-capaciteit voor voorzienbare scenario’s beschikt,
 • Melden van alle belangrijke reis- of veiligheidsgerelateerde gebeurtenissen. Stork zal ervoor zorgen dat de lessons learned door de hele organisatie bekend worden gemaakt.

Dit beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers, aannemers en anderen die namens Stork werken. Het kan door het publiek en overige belangstellenden worden ingezien op www.stork.com. Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President van Stork
November 2018