Lean Maintenance

Lean Maintenance

Ondersteuning bieden bij het in kaart brengen en verbeteren van de prestaties van de afdeling Technical Services

Vanwege de voortdurende veranderingen is het essentieel dat de inrichting van uw asset management en onderhoudsbeheer aansluit en voldoet aan de gestelde doelen. Processen moeten zo worden ingericht en geïmplementeerd dat ze aansluiten op de huidige capaciteit en (toekomstige) uitdagingen. Denk hierbij aan prestaties van assets, veiligheid, compliance, risico's en kosten.

Onze toegevoegde waarde:

 • We zorgen voor een lean-maintenance-organisatie
 • We zorgen voor een heldere omschrijving van taken en verantwoordelijkheden
 • We verbeteren de efficiëntie van processen
 • We verlagen kosten met behulp van verbeterd voorraadbeheer

Hoe structureert u asset management en onderhoudsbeheer binnen uw bedrijf? Hoe verbetert u uw capaciteit en processen? Hoe kunt u uitgaan van uw krachten en de organisatorische knelpunten beheersen? Hoe lean is uw onderhoud? Hoe zorgt u voor een (nog) effectievere organisatie?

Stork Asset Management Consultancy heeft een Organisation & Processes Maturity Model (volwassenheidsmodel) ontwikkeld dat inzicht en ondersteuning biedt bij het in kaart brengen en verbeteren van de prestaties van uw technische afdeling.

We gebruiken onze uitgebreide kennis en ervaring om uw huidige organisatie en processen te vergelijken met de vastgestelde doelen en benchmarks. De volwassenheid van een organisatie geven we weer aan de hand van 5 niveaus: initieel, in ontwikkeling, beheerst, volwassen en excellent. Bij ieder niveau worden de kenmerken, taken en processen beschreven.

Klanten kunnen bij de inrichting van hun onderhoudsafdeling profiteren van onze kennis en ervaring. Samen zorgen we ervoor dat de strategie en eisen van buitenaf op de meest efficiënte en effectieve wijze op elkaar worden afgestemd. De volwassenheidsniveaus helpen bovendien om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen en de gewenste situatie te bereiken.

We bieden onder andere de volgende services aan:

 • We zorgen voor de praktische begeleiding bij de inrichting van onderhoudsafdelingen en indien gewenst sturen we samen met onze klanten het project aan. Ook stellen we verbeterplannen op en implementeren deze.
 • We definiëren onderhoudsprocessen, taken en verantwoordelijkheden en de vereiste organisatiestructuur en implementeren deze. Waar nodig verzorgen we trainingen. Bovendien zorgen we ervoor dat nieuwe werkwijzen worden ingebed in de organisatie.
 • We definiëren shutdown-processen, taken en verantwoordelijkheden en de vereiste organisatiestructuur en zorgen voor de praktische implementatie. Ook geven we advies over het verkorten van de stilstandtijd.
 • We beoordelen het voorraadbeheer en bepalen en implementeren best practices. Hierbij gaan we uit van de businesscase.
 • We toetsen tegen de best-in-class.
   

Consultancy3 

Contact