Stork

Werkingsprincipe van de ontgasser

Werkings-principe van de ontgasser

Het werkingsprincipe van de Stork spray-type ontgasser is gebaseerd op fysieke ontgassing die in twee stappen plaatsvindt:

  • Voor-ontgassing waarbij water in een deel van de stoomruimte wordt gespoten;
  • Eind-ontgassing in de watertank waar stoom in nauw contact wordt gebracht met het te ontgassen water.

De voor-ontgassing wordt bereikt door de Stork sproeier. Onder allerlei bedrijfsomstandigheden zorgt de sproeier voor het opwarmen van het condensaat tot verzadigingstemperatuur en zorgt voor een zeer groot gebied voor massaoverdracht. Omdat de oplosbaarheid van zuurstof in water bij verzadigingsomstandigheden praktisch nul is, wordt zuurstof van de waterdruppels naar de omringende stoom overgebracht. Naarmate de stoom condenseert op de waterdruppels, wordt de zuurstofconcentratie in de directe omgeving van de sproeier verhoogd, waardoor het mogelijk is om een kleine hoeveelheid stoom met een relatief hoge zuurstofconcentratie af te voeren.

De eind-ontgassing in de watertank wordt bereikt door stoom in de watertank te injecteren. Afhankelijk van de omstandigheden kan stoom, heet water onder druk of een stoom / watermengsel worden gebruikt voor ontgassing.

Een goed ontworpen stoomapparaat, rekening houdend met de hydrodynamiek in de watertank, zal resulteren in een goed contact tussen water en stoom, waardoor de zuurstof van het water naar de stoom kan gaan in overeenstemming met de wet van Henry.

Video over de werking van de ontgasser

Opstarten: ontgast water direct beschikbaar

In plaats van de volledige watermassa in het vat op te warmen tijdens de eerste vulling, wordt slechts een klein volume water in het vat opgewarmd tot bedrijfstemperatuur. Zodra dit kleine volume is verwarmd (en dus ook ontgast) kan de ontgasser worden gevuld tot normaal bedrijfsniveau. Als dit gebeurt, wordt water dat al ontgast is door de ketel geleid.

Het opstarten van de ontgasser door het opwarmen van een klein volume water resulteert niet alleen in de directe beschikbaarheid van ontgast water tijdens het opstarten, maar elimineert ook de kans op waterslag.


Het ontwerp van de Stork spray-type ontgasser biedt al beschikbaar ontgast water tijdens het opstarten. Dit verwarmingsproces draagt bij aan een veilige en betrouwbare werking.