Stork

Asset management strategie en roadmap ontwikkeling olieraffinaderij

Context en projectdoelstelling

SOCAR Heydar Aliyev Oil Refinery (HAOR) investeert zwaar in nieuwe raffinaderijinstallaties en heeft de ambitie om hun asset management capaciteiten te verbeteren. Daarom willen ze een Strategisch Asset Management Plan (SAMP voor de komende 3-4 jaar) en een roadmap ontwikkelen met documentatie over de rol van het assetmanagementsysteem bij het ondersteunen van het behalen van de HAOR asset management doelstellingen onder SDM-toezicht, rekening houdend met de vereisten van ISO 55000.

Projectaanpak en Project Best Practices (Stork AMT Tools & Methodologies)

De volgende stappen zijn genomen om een asset management strategie te ontwikkelen

:

I   Verzamel beschikbaar Corporate Policy & Strategy & goals/business drivers/information:

 • Leid duidelijke asset management doelen af voor SDM HAOR,
 • Selecteer kritische bedrijfswaarden,
 • Voer een risicoanalyse uit op 5 strategische onderwerpen (operationele doelen en culturele onderwerpen)
 • voer SWOT-analyses uit en definieer gematigde acties op zwakke punten (W) en bedreigingen (T), om de TO-BE-situatie te bepalen.

II   Analyseer de kritiek van activa om de AS-IS-situatie te bepalen.

III   Analyseer asset management "criticality" om de AS-IS-situatie te bepalen:

 • Voer een asset management assessment uit,
 • Voer een noodplan uit om de volledigheid te controleren.

IV   Voer een GAP-analyse uit (van AS-IS naar TO-BE)

V   Definieer de strategische acties voor activabeheer (AM), stel prioriteiten en vertaal naar een AM-strategieroadmap gericht op vier gebieden van strategische acties:

 • Vereist AM-processen / best practices
 • VereisteAM-organisatiestructuur
 • Vereiste AM-mensen/ -capaciteiten
 • Vereiste AM-systemenDeliverables

Door middel van begeleiding in de vorm van workshops en het aanreiken van tools zijn de AS-IS en de gewenste TO-BE situatie (inclusief doelen) voor asset management bij HAOR in kaart gebracht. Dit heeft de GAP zichtbaar gemaakt. Een risicogewogen strategisch asset management plan (SAMP) is opgesteld op basis van hun asset management doelstellingen en kritische bedrijfswaarden:

 • The roadmap – SAMP
 • Schriftelijke beschrijving van de SAMP

Citaat van de heer Akif Najafov, projectleider APM-project - SDM:

"Ik leidde het SDM HAOR-team in 7 asset strategy selectieworkshops, die STORK voor ons organiseerde als onderdeel van het APM-contract. We ontwikkelden een Asset Management Strategy concept voor SDM HAOR, gebaseerd op de AM-doelen, die directeuren vooraf hebben gedefinieerd, voor onderhoudsgroei van "reactief" naar "gepland" stadium." In deze workshops waren we, dankzij de professionele begeleiding van STORK-collega's, in staat om zelfevaluatie van assetmanagement uit te voeren, mitigerende acties te definiëren en een actieplan voor assetmanagement te implementeren. We begrepen waar we staan en wat we in 4 jaar moeten bereiken om een best-in-class organisatie te zijn. Dankzij STORK was dat een grote inzet van hun kant, nu zullen we Roadmap en SAMP STORK die voor ons zijn ontwikkeld volgen en een eigenaarschap nemen."

Project details:

Project: Olieraffinaderij Azerbeidzjan

Locatie: Bakoe, Azerbeidzjan 

 

Diensten: Asset Management strategie ontwikkeling 

Datum: Start in 2022