Stork

Modernisering van controlesystemen

Informatie

Klant

Gasunie N.V.

Regio

Europa

Industrie

Upstream oil & gas

Gerelateerde Capabilities

Uitdaging

De bestaande controle systemen van het compressor, meng- en reduceerstation Wieringermeer moesten worden vervangen vanwege het obsolete raken van componenten en in het kader van standaardisatie van het besturingsplatform. Daarnaast moest de functionaliteit van het station worden aangepast op de veranderingen in gastransportbehoefte. In het verleden was bovendien een verweving ontstaan tussen de verschillende systemen en deze verweving moest voor wat betreft de hardware worden weggehaald.

De installatie moest tijdens de ombouw voor grote delen beschikbaar en operationeel blijven en de ombouw moest binnen bepaalde tijdvakken worden gerealiseerd. Om dit geheel te verwezenlijken is de ombouw in verschillende fasen ingedeeld waarbij tijdelijke panelen zijn ontworpen en gebouwd.

Oplossing

Stork heeft Gasunie een complete end-to-end oplossing geleverd voor deze upgrade van controle systemen, inclusief:

  • definitie van de systeemarchitectuur en het opstellen van verificatie- en validatieplannen

  • verwerking van bovenstaande in de Fabrieks- en Site Acceptatie Test plannen (FAT en SAT)

  • ontwerp, realisatie en verificatie van het systeem conform de systeemarchitectuur

  • het technisch integratie van het systeem in een bedienomgeving

  • ontwerpen levering van de hard- en software

  • implementatie van de systemen op locatie, inclusief totale bekabeling

  • herinrichting van de hoofdregelkamer inclusief hard- en software

Stork heeft voor het bewaken van de consistentie in de tekeningen en het genereren ervan speciale softwaretools ontwikkeld. Hierdoor was Stork in staat om korte tijd na het vastleggen van de engineeringsuitgangspunten panelen te ontwikkelen en te bouwen conform de door Gasunie gestelde eisen. Bij de pre-FAT en FAT van deze panelen is geen enkele afwijking gevonden. Wat getuigt van een zeer hoge kwaliteit met betrekking tot de gebruikte wijze van ontwerpen en bouwen van panelen.

Op het moment van integratie in de operationele omgeving op locatie waren er zeven onderaannemers door Stork ingezet. Onderlinge afstemming was hierbij van groot belang. Dit is door Stork continu gemanaged.

Voordelen

Met de gerealiseerde oplossing is Gasunie in staat om de Wieringermeer installatie met al zijn uitbreidingen in functionaliteit op de juiste wijze te besturen in de door Gasunie gekozen standaard oplossingen. Hierdoor kan deze installatie nu weer jaren mee en is de betrouwbaarheid van gaslevering vanuit het station Wieringermeer weer geborgd.

"

“Gasunie is erg tevreden over de wijze waarop Stork dit project heeft opgepakt en over de kwaliteit van het geleverde”

Tom Rutgers, Project Manager, Gasunie