Stork

Pompstation Elektrificatie DPO

Informatie

Klant

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Regio

Europa

Industrie

Raffinage & petrochemie

Bijbehorende specialismen

Uitdaging

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is onderdeel van de Nationale Defensie Organisatie. DPO is verantwoordelijk voor de inname, opslag, inspectie, transport en levering van vloeibare brandstoffen aan zowel militaire als civiele klanten. Hun motto is: 'Wij leveren de kracht om te vliegen'. DPO heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en exploiteert een centrale meldkamer in Poortugaal en beheert drie strategisch gelegen depots.

Om te voldoen aan de Nederlandse wet, specifiek met betrekking tot BEMS-milieu-emissievoorschriften voor middelgrote grote stookinstallaties, moesten bestaande pompinstallaties worden aangepast. Dieselmotoren moesten op twee depotlocaties van DPO (Poortugaal en Klaphek) worden vervangen door elektrisch aangedreven motoren, met behoud van volledige en veilige operationele activiteiten op beide locaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van DPO met betrekking tot brandstoflevering. DPO wilde ook een volledige afstandsbediening realiseren in de operatie van één locatie (Klaphek) vanuit hun centrale locatie in Poortugaal.

Oplossingen

Om de dieselaangedreven brandstofpompen op de depots van Poortugaal en Klaphek te vervangen door elektrisch aangedreven pompen verzorgde en beheerde Stork samen met Fluor het volledige proces van engineering tot inbedrijfstelling, te beginnen met alle voorzieningen voor een veilige uitvoering van de werken (34.700 uur veilig werk).

Stork heeft volledig back to back order met Fluor alle (detail-) engineering en het ontwerp voor deze installaties gemaakt: 

• Civiele constructies (pompgebouwen en pijpbruggen ondergronds)

• Elektrisch & instrumentatie

• Automatisering PLC

• Mechanisch en leidingwerk

• Procesinstallatie inclusief bepaling van explosiegevaarlijke omgeving.

Stork leverde, ïnstalleerde, testte en inspecteerde alle installatiematerialen en was verantwoordelijk voor fabricage, complete montage, testen, inspectie, reiniging en inbedrijfstelling van de installaties.

Na sloop en verwijdering van bestaande apparatuur werd de nieuwe apparatuur gebouwd en aangesloten, onder andere op het elektrische 10kV-voedingsnetwerk van Stedin. Testen, inbedrijfstelling (koud & warm) en hulp bij het opstarten garandeerden een goede start van een duurzamere levering van kerosine.

De activiteiten omvatten de specifieke werken van:

• Grondwerk inclusief nieuwe asfaltwegen.

• Cranage, hijsen.

• Tijdelijke werkplaatsen en opslagruimtes.

• Tijdelijke terreinvoorzieningen zoals kantoor, kantine, kleedkamers en wasruimtes.

• Steigers.

• Vloerdoorvoeren.

• Verwijdering van de site  van alle overtollige grond- en schraapmaterialen in containers.

Na afronding van dit multidisciplinaire project zal Stork ook verantwoordelijk zijn voor 10 jaar onderhoud van deze nieuwe faciliteiten.

Voordelen

Het project werd gerealiseerd met minimale impact op de operationele activiteiten en de nakoming van contractuele verplichtingen. Aanvullende verbeteringen aan hun nieuwe installatie door middel van Scope Changes en extra werk met betrekking tot het oorspronkelijke plan werden gerealiseerd door een gezamenlijke aanpak van de uitvoering.

DPO heeft nu nieuwe en volledig operationele installaties op beide locaties, die voldoen aan de milieuvoorschriften. Het kan vertrouwen op een vlekkeloze werking van de faciliteiten dankzij een Maintenance Service Level Agreement (SLA) voor 10 jaar. Met deze faciliteiten is DPO in staat om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen om kerosine te leveren aan alle civiele luchthavens en militaire bases in Nederland en België.

"Door inzet en bijdrage van vele betrokkenen, zowel van opdrachtgever als van aannemer, en ondanks alle gevaren en teleurstellingen die gepaard gaan met een project als het elektrificatieproject hebben we uiteindelijk samen een resultaat bereikt waar we allemaal trots op kunnen zijn. DPO is zeer tevreden met het eindresultaat. Het is mijn vaste overtuiging dat projecten zoals het elektrificatieproject alleen succesvol kunnen worden uitgevoerd door samenwerking, met wederzijds vertrouwen en om mogelijke projectrisico's toe te wijzen aan de juiste belanghebbenden."