Stork

NAM - Uitbreiding ondergrondse gasopslag in Norg

Informatie

Klant

NAM

Regio

Europa

Industrie

Raffinage & petrochemie

Bijbehorende specialismen

Uitdaging

Aardgas is nog steeds een belangrijke brandstofbron in Nederland. Doordat de druk in het Groningenveld afneemt, is het huidige aanbod onvoldoende om de winterpiekvraag op te vangen. Bovendien is de productie uit het gasveld door de Nederlandse overheid teruggedrongen. Ondergrondse bulkopslag van gas, in poreus gesteente, biedt uitkomst zodat producent NAM de continuïteit van de gasvoorziening kan garanderen. Het gas dat in de zomer wordt geproduceerd, wordt opgeslagen voor gebruik in de winter. De opslag kan ook worden gebruikt voor geïmporteerd gas uit andere landen. Een groot opslagterrein bevindt zich in Norg, in het noorden van Nederland. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moesten zowel de opslagcapaciteit als het productievolume van deze locatie worden verhoogd. De opslagcapaciteit werd verhoogd van 4 naar 7 miljard m3 en het productievolume van 48 miljoen m3 /24 uur naar 76 miljoen m3 /24 uur.

Dit was een enorme operatie die voor het aanbreken van de winter moest worden afgerond.

Oplossing

Binnen het GLT-PLUS consortium was Stork als bouwpartner verantwoordelijk voor het vernieuwen van de bestaande opslaginstallatie en het verhogen van de totale bovengrondse installatie. Dit betekent dat er componenten zijn toegevoegd, zoals een compressor, separatoren en koelers, en dat knelpunten in de huidige installatie zijn weggenomen.

Het project werd uitgevoerd in een brown field omgeving met een grote shutdown voor alle verbindingen. Op het hoogtepunt, tijdens de sluitingsperiode, werkten 1.200 man in driedubbele ploegen aan de uitbreiding onder leiding van Stork. Dit omvatte ook het beheer van alle onderaannemers. De nieuwe putten voor de uitbreiding van de opslag zijn onder leiding van de NAM zelf geboord. In het project is het gehele besturingssysteem (DCS van Yokogawa) van het complex vervangen. Een hersentransplantatie, zo u wilt, uitgevoerd door de E&I-specialisten van Stork in samenwerking met yokogawa-ingenieurs. Vanwege het belang en de grote reikwijdte van dit deel, stond deze discipline centraal in het totale project.

De kern van de activiteiten moest worden uitgevoerd tijdens een sluiting van 110 dagen. In deze periode is de complete installatie buiten gebruik gesteld, gereinigd en in zijn geheel overgedragen aan GLT-PLUS, inclusief de verantwoordelijkheid voor het werkvergunningensysteem. Ook het lopende onderhoud werd onder leiding van Stork uitgevoerd.

Voordelen

De installatie is op de afgesproken datum opgeleverd en functioneert zonder problemen. De continuïteit van de gasvoorziening is gegarandeerd en de installatie levert wonderwel op vraag. Bovendien heeft NAM nu veel nieuwe functionaliteiten met het nieuwe DCS-systeem, bijvoorbeeld optimale detectie van re en gas. De hogere mate van automatisering maakt onbemande aansturing van vrijwel de gehele installatie mogelijk. De uitbreiding van het ondergrondse gasopslagproject in Norg is binnen Shell gemarkeerd als 'Flagship project'.