Stork

Akzo Nobel: Bio Gruine Daamp

Uitdaging

AkzoNobel gaat in Delfzijl groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Het energiebedrijf maakt hiervoor haar biomassacentrale Bio Golden Raand geschikt om naast elektriciteit ook MD-stoom te produceren. Daarmee brengt deze centrale, bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa, in de toekomst dubbel zoveel duurzame energie voort. De stoom wordt via het pijpleiding project “Bio Gruine Daamp” op de installaties van AkzoNobel aangesloten. Deze stoom vervangt een deel van de gasgestookte stoom, geproduceerd vanuit de installaties van Delesto.

Oplossing

Stork is hoofdaannemer voor de realisatie van de stoomleidingen tussen de hoofdstoomleiding en de installaties van Delesto. Onderdeel van de installatie is het monteren van een MD-stoom intake- en reduceerstation direct voor de 2 aansluitingen op het MD-stoomnet en de 2 aansluitingen op het LD-stoomnet, en een aantal utiliteitsystemen (water, lucht). Dit inclusief alle meet- en regeltechnische aspecten. Het gehele systeem is geleverd met een CE-DoC (verklaring van conformiteit), waarbij Stork als gecerti ceerd fabrikant volgens PED module H heeft geacteerd (gedelegeerde bevoegdheid).

Het ging hierbij om diverse materiaalsoorten en categorieën (Cat I, II, III en PED), in totaliteit ruim 1.100 meter pijpleiding, variërend van ø 25 tot ø 700 mm pijpdiameter. Het pakket omvatte ruim 100 isometrische tekeningen, circa 10.000 uur direct werk (excl. toezicht etc.), waarbij naast compleet nieuwe leidingdelen ook nog eens 17 keer op bestaand leidingwerk diende te worden aangesloten. Deze tie-ins dienden in nauw overleg te worden ingepland, om te borgen dat er veilig kon worden gewerkt.

Ook voor E&I was er na de ‘greenfield’ opdracht een tweede deel, namelijk het aanpassen en integreren van de bestaande ‘brownfield’ installatie aan de nieuwe installatie. Dit brownfield gedeelte bestond uit het overzetten onder andere voedingspanelen, pompen, nieuwe frequentieregelaars, besturingskasten aanpassen en het vervangen van tubing. Daarnaast zijn in de rackroom een aantal nieuwe kasten geplaatst, nieuwe rangeringen gemaakt, oude bedrading verwijderd, diverse nieuwe kabels gelegd en aangesloten.

Er is volgens een strak gepland regime gewerkt, soms op het uur nauwkeurig, in nauw overleg en in samenwerking met Delesto. Een extra uitdaging lag in het greenfield gedeelte dat door een late levering van hardware (kasten, kleppen etc.) het nodige aan impact heeft gekend, maar uiteindelijk binnen de milestone planning bleef. Het gehele systeem is compleet getest en gereed opgeleverd om te worden ingezet voor de ‘groene’ stoom. Het project is zonder incidenten (recordables) opgeleverd.

Dit project met elektro & instrumentatie en werktuigbouw scope vormt een goede aansluiting op het onderhoudswerk dat Stork dagelijks verricht voor AkzoNobel op het Chemie Park Delfzijl.

Voordelen

De klant kan volgens planning probleemloos gebruik maken van het nieuwe stoom aanbod van Eneco. Dit verbetert de ‘carbon footprint’ voor stoom op het Chemie Park. Eneco en AkzoNobel dragen zo wezenlijk bij aan de nationale doelstellingen op dit gebied.