Stork

Exploitatie & onderhoud - thermische energiecentrales - Ecopetrol

Wij garanderen de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van Ecopetrol's termocoa en termosurie thermische energiecentrales, met als doel de energieopwekking te optimaliseren voor de petroleumprojecten in Meca, het epicentrum van de olie- en gasproductie in Colombia.

Hoe bereiken we dat?

We hebben een team van professionals en technici met expertise in het beheer van turbines die verantwoordelijk zijn voor de werking en het onderhoud van de drie machines in de elektriciteitscentrales:

Termocoa: LM 6000 turbine met een vermogen van 40 MW aangedreven door Liquid Petroleum Gas.

Termosurie: werken met twee LM 6000 turbines met een vermogen van respectievelijk 40 MW en 25 MW, gevoed door LPG. Voor 2016 is het de bedoeling om deze centrale te upgraden met een LM 2500-eenheid, met een capaciteit van 25 MW.

We hebben de units voortdurend bijgewerkt om het energiesysteem van Ecopetrol in Meta te versterken en dit heeft kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen opgeleverd.

Eisen van de klant

Ecopetrol had een strategische partner nodig om twee van zijn belangrijkste energieopwekkingsinstallaties - Termocoa en Termosuria - te exploiteren, te onderhouden en te verbeteren, met een focus op het beste gebruik van hulpbronnen en energie-efficiëntie om het concurrentievermogen en de duurzaamheid te verbeteren. Het bedrijf moest ook de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de energievoorziening garanderen voor de exploitatie van zijn velden in de centraal oostelijke regio van Colombia.

Oplossing

Sinds 2006 is de business unit Operations and Maintenance van Stork verantwoordelijk voor het waarborgen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van de levering van energie, gevoed op LPG, voor de petroleumvelden in Meta. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijke voordelen zoals ononderbroken stroom 24/7, een vermindering van ongeplande stilstanden in de productie-installaties, het minimaliseren van de bijbehorende kosten, het optimaliseren van middelen en een toename van de efficiëntie.

Resultaat

De turbines zijn bijgewerkt om de geïnstalleerde capaciteit bij Termocoa en Termosuria te vergroten tijdens de uitvoering van het contract. Het is de bedoeling om de beschikbaarheid en efficiëntie van deze twee belangrijke elektriciteitscentrales te blijven versterken met als doel het proces van energieopwekking met behulp van LPG te blijven optimaliseren, de kosten te verlagen en aanzienlijke besparingen te realiseren, wat zich zal vertalen in meer nutsvoorzieningen en schonere activiteiten.