Stork

Vervangen proces automatisering bij drinkwaterzuiveringlocatie

Informatie

Klant

Evides Waterbedrijf

Regio

Europa

Industrie

Infra & water

Gerelateerde specialismen

Uitdaging

Om de leveringszekerheid van drinkwaterzuiveringlocatie Berenplaat te waarborgen, was het noodzakelijk om de besturingssystemen van de procesautomatisering te vervangen. De installatie kende verschillende besturingssystemen, waarvoor updates niet meer mogelijk waren. Bovendien streeft Evides naar standaardisering van de besturing op haar verschillende productielocaties. Tijdens de ombouw mocht de productie niet worden verstoord, aangezien 1,1 miljoen aansluitingen afhankelijk zijn voor de levering van drinkwater vanaf deze locatie. Voordeel is dat alle installaties met het oog op de veiligheid dubbel zijn uitgerust.

De planning paste binnen een totaaltraject van de ombouw van verschillende andere Evides-locaties. Naast planning en kwaliteit was de veiligheid van werken - in werkwijzen, veiligheidsmiddelen en cultuur - een belangrijke KPI voor Evides.

Oplossing

Istimewa, a Stork Company, was verantwoordelijk voor de ombouw van de verouderde automatiseringsinstallaties naar een state-of-the-art installatie. Istimewa leverde de hardware, kennis en vaardigheden voor de procesautomatisering van de waterzuivering in vier fases: een fase voor de voorzuivering en een voor de nazuivering; beide dubbel uitgevoerd in twee straten.

Enkele typeringen over de omvang van het project:

  • > 45 verdelers & kasten
  • > 6.500 I/0’s
  • > 12.500 rangeringen
  • > 20.000 manuren

Cruciaal aspect in de uitvoering en het succes van het project was de samenwerking binnen het team, samengesteld uit het inbedrijfstellingsteam van Evides, proces operators, engineers, software specialisten, het Istimewa team: projectleiding, uitvoerder en specialisten. Vertrouwen, kennis en kunde was aanwezig bij Evides en Istimewa, waarbij de teams van beide organisaties intensief samenwerkten: transparant en met korte communicatielijnen.

In geval van knelpunten is snel onderzoek gestart naar de oorzaken en zijn oplossingen gezocht, zijn leerpunten lopende de ombouw benoemd en opgepakt om herhaling te voorkomen.

Tijdens het project is kennis overgedragen aan de Evides medewerkers voor de inbedrijfstelling. Zij zijn door Istimewa vertrouwd gemaakt met de installatie en de specifieke E&I aspecten van de nieuwe automatisering opdat zij na oplevering zelf de regie kunnen voeren over toekomstige aanpassingen.

Voordelen

Met de vervanging van de procesautomatisering van de productielocatie Berenplaat heeft Evides de beschikking over een betrouwbare, overzichtelijke en eenduidige installatie waarmee het haar klanten nog beter kan bedienen van een optimale kwaliteit drinkwater. De installatie is bovendien veiliger en voldoet aan de laatste regelgeving en normen. Daarnaast zijn de Evides medewerkers voorbereid voor probleemloze operatie van de nieuwe procesautomatisering.