Stork

Vervanging hoogspanning schakelstation

Informatie

Klant

Koole terminals

Regio

Europa

Industrie

Raffinage & petrochemie

Gerelateerde specialismen

Uitdaging

Een obsolete 10kV-schakel- en verdeelinrichting voldeed niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd. Deze totale installatie diende te worden vervangen. De planning van het project was zeer krap. Het diende te zijn afgerond voordat een turnaround van de aangesloten chemische fabrieksinstallaties startte.

Oplossing

Stork heeft als hoofdaannemer het totale project aangeboden van engineering tot bedrijfsklare oplevering, in nauwe samenwerking met klant, netbeheerder en bouwkundig aannemer. De kern bestond uit het vervangen van een 33-velds gietijzeren 10kV-verdeler in een bestaand schakelstation door een nieuwe 42-velds 10kV schakelen verdeelinstallatie in een nieuw te realiseren gebouw. Hierbij is de 10kV installatie inclusief alle bijbehorende installaties geheel ontvlochten van de bestaande 2kV-installatie die niet gewijzigd werd.

 

Hoofdpunten uit de scope:

•  Engineering van de gehele nieuwe elektrotechnische installatie inclusief interfaces met de bestaande primaire en secundaire installaties
•  Specificeren, bestellen en installeren van de long lead items:

  • Eigen bedrijfstrafo
  • Laagspanningshoofdverdeler
  • Subverdelers 110VDC, 400VAC, 400VAC-UPS
  • Gelijkrichter-/wisselrichter-/accuinstallaties
  • 10kV-bekabeling

•  Coördinatie met:

  • de bouwkundige aannemer die het nieuwe schakelstation inclusief gebouw gebonden installaties realiseerde
  • de fabrikant van de nieuwe 10kV-installatie met Stationsautomatisering

•  Uitvoeren van alle montage en demontage activiteiten alsmede het coördineren van alle uitbestede werkzaamheden
•  Ombouw van de kabelaansluitbakken van de 30/10kV-trafo’s en 10/2kVtrafo’s met Pfisterer Connex aansluitingen
•  Testen en bedrijfsklaar opleveren van de primaire en secundaire installaties • Ombouwprogramma voor het verplaatsen van alle gebruikers naar de nieuwe installatie
•  Sloop van de bestaande 10kV-installatie inclusief overbodig geworden hulpinstallaties en bekabeling.

Voordelen

De klant beschikt over een nieuw schakelstation dat volledig voldoet aan de huidige regelgeving. Dit is tot stand gekomen door samen met de klant en de lokale netbeheerder in een geïntegreerd team de basic en detail- engineering en uitvoering te verzorgen. De levering van materialen, volledige uitvoering en alle mogelijke testen zijn volgens planning uitgevoerd met als resultaat dat de installatie volgens eisen van de klant, tijdig en zonder incidenten opgeleverd is. Hierna zijn gedurende de turnaround alle gebruikers een voor een omgezet naar de nieuwe installatie.