Stork

Afvalverbrandingsinstallatie - Nederland

Informatie

Klant

Afvalverbrandingsinstallatie

Regio

Europa

Industrie

Power

Bijbehorende mogelijkheden

Uitdaging

Voordat het rookgasreinigingssysteem wordt betreden, moeten de rookgassen van de afvalverbrandingsleidingen worden opgewarmd tot ongeveer 240 °C. In de bestaande situatie werd dit bereikt met een aardgasgestookt aanvullend brandersysteem, dat storingsgevoelig was en kostbaar in gebruik was. Stork werd gevraagd om de bestaande situatie te evalueren en opnieuw in te richten.

Klantprofiel: De klant, gevestigd in de regio Twente, verwerkt afval om energie te produceren. Meer dan 90% van het afval wordt omgezet in grondstoffen, bouwmaterialen en energie. De installatie bestaat uit drie afvalverbrandingslijnen, die ongeveer 90 Mg/uur stedelijk afval verbranden. De stoom wordt voornamelijk gebruikt om elektriciteit te produceren, maar ook als processtoom voor een nabijgelegen chemische fabriek en voor stadsverwarming. Deze combinatie maakt de installatie tot een van 's werelds meest energie-efficiënte afvalverbrandingsinstallaties.

Oplossing

Stork analyseerde het proces van de complete afvalverbrandingsinstallatie en adviseerde het gebruik van een warmtewisselaar gevoed met verzadigde stoom om de rookgassen te verwarmen. Deze 'DAGAVO' vervangt het bestaande brandersysteem. Door verzadigde stoom te gebruiken om de DAGAVOs te voeden en het condensaat terug te voeren naar de ontluchter, was het mogelijk om de stoomextractie uit de stoomturbine te verminderen, wat leidde tot een hogere elektriciteitsproductie. Ook de afvaldoorvoer in de verbrandingsovens werd verhoogd, wat leidde tot een hogere productiecapaciteit. Het mechanische ontwerp van de DAGAVOs is robuust en flexibel, wat leidt tot een hoge bedrijfszekerheid en dus een hoge beschikbaarheid. De DAGAVOS werden in onze werkplaats geprefabriceerd als complete assemblages. Deze aanpak maakte het mogelijk om de stilstand van de afvalverbrandingslijnen tot een absoluut minimum te beperken. Het project is door Stork turnkey EPC uitgevoerd, inclusief proces- en werktuigbouwkunde, modificatie van het besturingssysteem en de eigen fabricage van de drukdelen. Ook de bouwwerkzaamheden, waaronder steigers en isolatiewerken, en de inbedrijfstelling werden door Stork uitgevoerd.

Voordelen

• Vermindering van het aardgasverbruik

• Verhoging van de productiecapaciteitRobust en flexibel ontwerp

• Hoge bedrijfszekerheid en dus hoge beschikbaarheid

• Terugverdientijd korter dan 1,5 jaar

• Turnkey EPC projectuitvoering – geen interfaces te beheren door de klant