Stork
een project in de petrochemie

Lange termijn asset planning

De context

Een belangrijke speler in de olie- en gasmarkt bezit een petrochemisch complex van gigantische omvang. Het complex omvat tientallen verwerkingsinstallaties (zoals aromaten, ethyleen en chlooralkali) en verschillende hulpeenheden (zoals koelwatersystemen, procesleidingen, fakkelsystemen, ruw- en demi-watereenheden, verpakkingseenheden en meer). De leeftijd van de installaties varieert van enkele jaren tot meerdere decennia.

De uitdaging

Ondanks nogal wat investeringen miste het management een alomvattende langetermijnvisie op de investeringen die nodig zijn op hun (verouderde) activa op basis van huidige conditie. Ze willen ook graag een duidelijker beeld van het "to be" productportfolio voor de komende twee decennia van het complex. Belangrijke onderdelen van breedte van deze opdracht omvatten, maar waren niet beperkt tot, de volgende onderzoeken:


De beperking

Tientallen grote en kleine projectdoelstellingen werden zorgvuldig vastgelegd;  ten minste 250 grote stukken equipment, elk met een waarde van ten minste $ 1 miljoen, moeten zorgvuldig worden bestudeerd. Vakinhoudelijke deskundigen uit alle disciplines werden betrokken om hun observaties te rapporteren. Naast betrouwbaarheid en integriteit moeten ook eventuele HSE- en procesveiligheidsbevindingen worden uitgewerkt. De verwachte nauwkeurigheid van de kostenraming was ingesteld op ±30% tot ±40%.
Bovendien werd verwacht dat het hele project in minder dan zes maanden zou worden uitgevoerd binnen een forfaitair budget. Een grote hindernis was dat niet alle documenten en records up-to-date waren en/of de vereiste kwaliteit misten. 

De oplossing

Om deze uitdaging op te lossen, vormde Stork snel een multidisciplinair team met Fluor, waaronder Subject Matter Experts (SME's) uit de disciplines Static, Structure & Materials, Civil, Rotating, Electricals, Instrumentations, Turnarounds, Maintenance en Process engineering. Dit team bracht meerdere bezoeken aan alle delen van het complex, interviewde de belanghebbenden van de klant in verschillende lagen en disciplines, bestudeerde documenten en historische gegevens en analyseerde de omstandigheden van assets vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid, proces, mechanische integriteit, veiligheid en technische economie. 

Transparantie en openheid van het personeel, die typische beperkingen zijn in dergelijke projecten, waren geen enkel probleem. Het personeel van de klant was bereid om hun mening en informatie te delen en toonde een zeer hoge wens om de nauwkeurigheid en precisie van het onderzoek te verbeteren.

Waar verbetering nodig was, afhankelijk van het type installatie en productportfolio's, heeft het projectteam meer dan één alternatieve oplossing met de klant voorgesteld en besproken, zoals geïllustreerd in de onderstaande figuur.
 

Figure 1: Er zijn meerdere opties gegenereerd op basis van de resterende levensduur van de installaties

We hebben de klantteams geholpen bij het kiezen van de meest geschikte alternatieven. Vervolgens hebben we de vereiste jaarlijkse investeringen per geselecteerd alternatief vastgelegd en de toekomstige routekaart vastgesteld met een horizon van 25 jaar. Deze toekomstige routekaart illustreerde meerdere investeringsplannen voor assets, waaronder de totale vereiste investeringen, de netto contante waarde en het interne rendement. We hebben de toekomstige roadmap voltooid door de aanbevelingen voor de korte, middellange en lange termijn van onze SME's toe te voegen en het complete pakket aan de klant te presenteren.

Het projectteam identificeerde drie procesinstallaties die niet rendabel werken, en zullen werken, en stelde voor om deze volledig te vernieuwen. De SME's Civiel en Structuur & Materiaal hebben voor deze installaties een constructability addendum ingediend.

Stork en Fluor zijn blij dat de resultaten van dit intensieve veeleisende project kunnen rekenen op de tevredenheid van de klant.

De 'Predictable plant' oplossing van Stork

Deze scope van dit project maakt deel uit van element 4 van Stork's Predictable Plant Solution: Engineering Economy (Figuur 2).
Figuur 2: Stork's Predictable Plant Solution- Element 4
Toelichting op 'Predictable Plant Solution' 
Elementen 1 & 2 zijn de "niet-onderhandelbare" fundamenten in elke procesinstallatie. Ze zijn er om ervoor te zorgen dat het proces veilig blijft voor mens en milieu, in overeenstemming met de regelgeving. Door element 3 (Asset Reliability Management) zal het bedrijf ernaar streven om de prestaties van de assets versus risico's en kosten te optimaliseren. Element 4 bevordert het toepassen van de fundamenten van de technische economie op voorgestelde investeringsscenario's om hun rendement op investering en terugverdientijd te begrijpen voordat beslissingen worden genomen. Door element 5 (Asset Management Strategy) consolideren en stemmen we de strategieën die binnen de voorgaande elementen zijn voorgesteld op elkaar af. Ten slotte betrekken we bij het 6e element andere disciplines zoals HR, Finance, Supply Chain Management en Energy Management om de doelstellingen af te stemmen op een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering.

De auteur

Keyvan Ehsanifard

Met een masterdiploma in 'industrial asset life cycle management' als basis heeft Keyvan 20 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van reliability & maintenance management, voornamelijk in de olie- en gasindustrie en in energieopwekking. Hij heeft in verschillende functies in meerdere landen gewerkt en werkt momenteel als Senior Consultant bij Stork AMT met een focus op reliability & maintenance optimization.