Blog

Blog

Blog Categorieën

2021-04-02
Enorme kansen voor indoor toepassingen van drones in de industrie
02 April 2021

Enorme kansen voor indoor toepassingen van drones in de industrie

Frank Goossen, drone expert bij Stork, legt uit wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van drones voor gebruik in de industrie. Hij ziet vooral veel potentie in het ‘indoor’ vliegen: binnen gebouwen en installaties.

2022-05-02
Turbo Machinery: Zeven risico’s op de turbinevloer
02 May 2022

Turbo Machinery: Zeven risico’s op de turbinevloer

Het proces om met behulp van stoomturbines elektrische energie op te wekken, is complex en kent vele parameters. Onderhoud aan deze installaties vraagt daarom om (veel) kennis en ervaring; niet alleen om storingen te vinden en op te lossen, maar ook om details op te merken die samenhangen met de wijze waarop machines elkaar onderling beïnvloeden. De diversiteit van deze materie wordt beschreven door Subject Matter Expert Jan Jouke Melchers die zijn kennis over zeven aspecten van onderhoud ter beschikking stelt. Over het aandraaien van bouten, omgaan met gereedschap, de invloed van duurzame energie op prestaties en meer. Ga nu naar deze blog.

2022-04-05
Samenwerken aan verbetering van Equipment Reliability en OEE
05 April 2022

Samenwerken aan verbetering van Equipment Reliability en OEE

IVC-group, produceert PVC vloeren, en dat is een sterk groeiend segment in de bouwsector. Die groei heeft er toe geleid dat IVC de afgelopen 10 jaar drie nieuwe, hoog geautomatiseerde, fabrieken heeft opgestart in België en Oost-Europa. Die sterke groei zet druk op de organisatie, lees nieuwe mensen, nieuwe producten, nieuwe installaties, nieuwe klanten, nieuwe…

2022-01-17
HoTT or NoT? Nut en resultaat van Hands-on-Tool-Time metingen.
17 January 2022

HoTT or NoT? Nut en resultaat van Hands-on-Tool-Time metingen.

Efficiencymetingen zijn op de werkvloer inmiddels een bekend verschijnsel. Het succes van de WCM-HoTT Toolkit draagt hieraan zeker bij. Maar wanneer is het nu zinvol om zo’n meting te doen? En hoe zet je zo’n meting om naar concrete verbeterresultaten? In deze blog geef ik een toelichting op basis van mijn ervaring met HoTT-trajecten en onze best practices.

2021-06-28
Offline of Online condition monitoring: wanneer kies je wat?
28 June 2021

Offline of Online condition monitoring: wanneer kies je wat?

Met condition monitoring beoordeel en bewaak je de conditie van kritieke rotating equipment. Maar er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven. Het kan immers zowel online als offline. Maar wanneer kies je voor welke methode? We vragen het aan Jeroen Comperen, diagnostics engineer en expert op het gebied van condition monitoring.

2021-06-16
Op naar een efficiënte en effectieve onderhoudsdienst voor Sadaci
16 June 2021

Op naar een efficiënte en effectieve onderhoudsdienst voor Sadaci

Een praktijk case over een verandertraject van een onderhoudsdienst in de industriele omgeving van Sadaci: hoe een totaal vernieuwde afdeling toegroeit naar efficient onderhoud van een bestaande plus een nieuwe installatie.

2021-05-21
De noodzaak van goed gekalibreerd gereedschap - de momentsleutel
21 May 2021

De noodzaak van goed gekalibreerd gereedschap - de momentsleutel

De momentsleutel is een onmisbaar stuk gereedschap om bout- en schroefverbindingen vast te zetten met een voorgeschreven ‘koppel’. Met een momentsleutel controleer je of alle verbindingen met het gewenste koppel zijn aangedraaid. Maar wie controleert eigenlijk of de momentsleutel correct werkt?

2021-03-03
Een benchmark in onderhoudsplanning; waar staat u?
03 March 2021

Een benchmark in onderhoudsplanning; waar staat u?

Toegegeven, academisch correct kan je onze korte bevraging over planning in onderhoud niet noemen. Toch denk ik dat u – als maintenance professional - de resultaten zal herkennen. We bevroegen een 20-tal asset intensieve bedrijven uit verschillende sectoren over het thema planning in onderhoud. In deze blog beschrijft Gert Boeckmans de opvallendste resultaten.

2021-01-27
De metamorfose van een onderhoudsdienst
27 January 2021

De metamorfose van een onderhoudsdienst

“Ik vind het echt jammer dat ik al niet veel eerder in zo’n werkplaats heb mogen werken.” Aan het woord is één van de E&I monteurs in de Vynova vestiging in Beek (NL). Recent heeft hij samen met zijn collega’s de werkplaats georganiseerd volgens de 5S methode. Hij is trots dat dit de referentie is voor zijn collega’s die elk hun werkplaats op dezelfde manier aanpakken. Dit is slechts één van de vele veranderingen die in de voorbije 12 maanden door de medewerkers zijn gerealiseerd, tot hun eigen grote tevredenheid.

2021-01-20
Meerwaarde in lubrication services: ultrasoon smeren en de lubrication app
20 January 2021

Meerwaarde in lubrication services: ultrasoon smeren en de lubrication app

Het smeren van lagers en tandwielkasten is een basisactiviteit binnen het onderhoudswerk aan rotating equipment. Het zorgt ervoor dat er geen onverwachte stilstand optreedt en dat installaties probleemloos kunnen draaien. Bovendien is een frequente rondgang langs alle equipment een vorm van monitoring van de status van het equipment: afwijkend smeermiddel-verbruik of trillingen zijn immers indicaties van problemen. Ook binnen de discipline lubrication services zijn we constant bezig om het werk beter te doen. In deze blog beschrijf ik twee initiatieven die grote meerwaarde hebben voor onze klanten: ultrasoon smeren en de smeer app.

2021-01-12
Slim onderhoud met VR en AR vereist nieuwe vaardigheden van monteurs
12 January 2021

Slim onderhoud met VR en AR vereist nieuwe vaardigheden van monteurs

Welke vaardigheden worden vereist van monteurs bij het gebruik van Augmented en Virtual Reality (AR&VR) toepassingen bij onderhoudsactiviteiten in de industrie? Dit is de kernvraag die we vanuit het WCM Smart Maintenance Skillslab proberen te beantwoorden. Aan de hand van een aantal pilots bij Stork en Kuehne&Nagel hebben we geëvalueerd hoe monteurs omgaan met de interpretatie en analyse van geboden informatie voor begeleiding en uitvoering van onderhoudsactiviteiten bij toepassing van VR & AR applicaties. Uit het onderzoek blijkt dat bij monteurs leeftijd, ervaring en opleidingsniveau van groot belang zijn als het gaat om VR & AR toepassingen in de dagelijkse praktijk.

2020-12-02
Het creëren van ‘high-performance teams’ voor internationale projecten
02 December 2020

Het creëren van ‘high-performance teams’ voor internationale projecten

Voor het succesvol realiseren van een internationaal project is het van het grootste belang om een ‘High Performance Team’ (HPT) te hebben. Het bouwen en onderhouden van zo'n team is echter altijd een uitdaging. In deze case study zal ik je door het wat-en-hoe van HPT's leiden op basis van de ervaring die is opgedaan tijdens een internationaal project waarin ik de rol van teamleider vervul. De beschrijving geeft inzicht in het opbouwen van een HPT en in hoe je ervoor zorgt dat het team optimaal functioneert.

2020-06-02
Voorbij de grenzen van de reactieve onderhoudsorganisatie
02 June 2020

Voorbij de grenzen van de reactieve onderhoudsorganisatie

“Jullie vormen de meest performante reactieve organisatie die ik ooit zag.” De verbazing is van het gezicht van de medewerkers af te lezen. Ze hebben zich verzameld voor een eerste korte terugkoppeling na het afronden van de Stork Asset Management Audit. Vervolgens verklaren we dat ze met hun reactieve manier van werken niet verder kunnen verbeteren. Ze lopen op verschillende vlakken tegen de limieten aan. De productievolumes blijven onder de doelstelling en zijn niet voorspelbaar. De medewerkers draaien veel overuren en staan onder constante stress. Ze zijn vooral druk met het verhelpen van elke dag weer optredende storingen aan de installatie.

2020-03-31
Slim stilleggen en opstarten van assets
31 March 2020

Slim stilleggen en opstarten van assets

Iedereen weet dat als je iets wegzet zonder bepaalde voorzorgsmaatregelen, het dan vervalt. Dit geldt voor eten dat je in de koelkast bewaart, de kozijnen die je schildert, maar ook voor industriële installaties. Je wilt iets wat je hebt achtergelaten, na verloop van tijd weer probleemloos kunnen gebruiken. Dit blog gaat over het conserveren van industriële installaties en alles wat daar bij komt kijken. Het doel dat we daarbij voor ogen hebben is dat een installatie na een periode van stilstand zonder problemen kan worden opgestart.

2020-02-11
Verhoog de efficiency van uw werkvoorbereiding
11 February 2020

Verhoog de efficiency van uw werkvoorbereiding

U bent van plan uw onderhoudsorganisatie aan te passen of u heeft dat pas gedaan. U weet dat enkele zaken beter kunnen, maar u weet niet welke. U ziet dat de werkvoorbereiding zeer druk is en toch is het resultaat naar uw idee te laag. Hoe pakt u dit aan? Een mogelijke oplossing is de Hands on Paper audit.

2020-01-20
Besluitvorming in Asset Management
20 January 2020

Besluitvorming in Asset Management

Het maken van keuzes en het nemen van de juiste besluiten is doorslaggevend voor succes, ook in asset management. Bijna al onze klanten hebben hiermee te maken. We hebben onze ervaringen uit onze adviespraktijk op het terrein van besluitvorming gebundeld, opgesplitst in drie onderwerpen en verwerkt in drie webinars.

2019-12-03
De shutdown vlot van start
03 December 2019

De shutdown vlot van start

Bij de start van een shutdown moeten vele maanden van voorbereiding leiden tot een soepele en efficiënte uitvoering. Maar ondanks alle voorbereidingen loopt een shutdown in de praktijk vaak anders...

2019-09-02
Reversed RCM: Reliability Centered Maintenance, maar dan anders
02 September 2019

Reversed RCM: Reliability Centered Maintenance, maar dan anders

Een hot item in de industrie blijft het verbeteren van het preventief onderhoud en het voorkomen van storingen. Preventief onderhoud draagt binnen de industrie bij aan het verbeteren van een effectief operationeel systeem, het vergroten van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem.

2019-08-30
Scrummend naar het nieuwe Asset Management
30 August 2019

Scrummend naar het nieuwe Asset Management

Stork AMT ondersteunt het Facilitair Bedrijf van Sanquin met het verbeteren van hun asset management (AM). Hiervoor wordt het programma “AM Boost” uitgerold. Dit omhelst onder meer het aanpassen van processen en systemen. Maar ook de wijze waarop medewerkers met elkaar samen werken is een integraal onderdeel.

2019-04-23
Van ‘stop zero to hero’
23 April 2019

Van ‘stop zero to hero’

In een procesindustrie zijn stops onontbeerlijk om de productie op gang te houden. Eén van onze consultants, gespecialiseerd in service providing binnen Stork Asset Management Technology, vertelt.

2018-12-20
Haal meer uit je Asset Management Systeem
20 December 2018

Haal meer uit je Asset Management Systeem

Hoe je het EAM/CMMS informatiesysteem in lijn brengt met de Asset Management doelstellingen.

2018-11-13
How to implement Knowledge Management in Asset Management
13 November 2018

How to implement Knowledge Management in Asset Management

In their ambition to create value from their assets Asset Owners often struggle with managing their critical knowledge. In times of an ageing workforce and (technical) personnel shortage this issue is moving more and more towards the strategic Asset Management agenda.

2018-11-05
Ben ik er voor SAP of is SAP er voor mij?
05 November 2018

Ben ik er voor SAP of is SAP er voor mij?

Ongeacht onze rol in een onderhoudsorganisatie kennen we allemaal dat gevoel van ‘Ben ik er voor SAP of is SAP er voor mij’, sterker nog, de vraag is: wat zit erin voor mij (what's in it for me)?

2018-11-02
Het doel van Asset Portfolio Management voor uw organisatie (deel 2)
02 November 2018

Het doel van Asset Portfolio Management voor uw organisatie (deel 2)

Regelmatig merk ik dat bedrijven worstelen met de vraag: welke van de verschillende ingediende projectvoorstellen levert aantoonbaar voldoende verbetering op na implementatie, een van mijn persoonlijk favoriete thema’s. Door middel van een aantal blogs wil ik proberen hier enige duidelijkheid in te scheppen. Hierbij de tweede bijdrage die ingaat op het doel van ‘Asset Portfolio Management’ voor uw organisatie.

2018-10-16
De in’s en out’s van energie management
16 October 2018

De in’s en out’s van energie management

Door bedrijven wordt al jaren gewerkt aan energiebesparing via meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie. Naast maatregelen voor energiebesparing zien we dat ons energielandschap aan het veranderen is, waarbij het aandeel van hernieuwbare energie groeit.

2018-10-11
Voorspellend onderhoud in zes stappen
11 October 2018

Voorspellend onderhoud in zes stappen

Predictive maintenance, voorspellend onderhoud: iedereen spreekt erover en lijkt te weten hoe het moet. Maar wat is het nu echt? Enos Postma neemt ons mee in de wereld van assets, voorspellend onderhoud, statistiek en algoritmen en legt uit hoe je voorspellend onderhoud implementeert in zes overzichtelijke stappen.

2018-08-24
3-D Scannen van Pomp Onderdelen
24 August 2018

3-D Scannen van Pomp Onderdelen

Hoe vervang je onderdelen van een bijna 100 jaar oude centrifugaal pomp als er geen reserve onderdelen meer beschikbaar zijn? Voor deze vraag kwamen Wetterskip Fryslân en Stork te staan bij het onderhoud aan het Woudagemaal in Friesland, het grootste stoomgemaal ter wereld.

2018-08-24
Value Driven Asset Portfolio Management – Wat is het? (deel 1)
24 August 2018

Value Driven Asset Portfolio Management – Wat is het? (deel 1)

Regelmatig merk ik dat bedrijven worstelen met de vraag; welke van de verschillende projectvoorstellen levert aantoonbaar voldoende verbetering op na implementatie? D.m.v. een aantal blogs wil ik proberen hier enige duidelijkheid in te scheppen. Hierbij de eerste bijdrage die ingaat op de basis: wat is ‘Asset Portfolio Management?’.

2018-07-10
Long Term Asset Replacement Plan – Wat is het en wat levert het op?
10 July 2018

Long Term Asset Replacement Plan – Wat is het en wat levert het op?

Onvoldoende controle op de Capex uitgaven? Onverwachte grote uitgaven? De zin “die gaat zeker nog 10 jaar mee”? Allemaal aanleidingen om na te denken over LTARP. Graag leg ik in dit blog uit wat LTARP is en wat het oplevert.

2018-07-05
De praktijk van Continu Verbeteren in prestatiecontracten
05 July 2018

De praktijk van Continu Verbeteren in prestatiecontracten

Binnen maintenance is de drang om Continu te Verbeteren en te leren van je fouten van levensbelang, zowel economisch, als ook technisch en uit concurrentie overweging. In dit blog lees je meer hoe dat in de praktijk werkt en waar je tegenaan kunt lopen.

2018-06-25
Het belang van beleid en strategie voor Asset Management
25 June 2018

Het belang van beleid en strategie voor Asset Management

Onderhoud is één van de pijlers binnen Asset Management en speelt een belangrijke rol in het bereiken van een succesvolle bedrijfswaarde. In de loop der jaren zijn er dan ook vele programma's ontwikkeld met het oog op het verbeteren van onderhoud. Echter het beleid en strategie van de organisatie wordt hierbij vaak over het hoofd gezien.

2018-02-26
Grip op MRO en duurzaamheid
26 February 2018

Grip op MRO en duurzaamheid

Hoe draagt Maintenance, Repair and Overhaul Logistiek bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van een onderneming? En hoe krijg je meer grip op de verschillende logistieke stromen binnen het onderhoudsproces? Lees meer hierover in dit blog van Stork.

2018-01-11
RAMS: beter resultaat in kortere tijd
11 January 2018

RAMS: beter resultaat in kortere tijd

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability and Safety en definieert de functionele eisen waaraan een project moet voldoen. RAMS is inmiddels een begrip in de wereld van grote, complexe infraprojecten en is nauw verbonden met Systems Engineering.

2017-12-11
De aarde is onze belangrijkste asset!
11 December 2017

De aarde is onze belangrijkste asset!

Vanuit asset management perspectief zouden we kunnen stellen dat de aarde onze belangrijkste asset is en volgens de principes van professioneel asset management zorgvuldig beheerd moet worden.

2017-12-08
Van Service Provider naar Asset Manager
08 December 2017

Van Service Provider naar Asset Manager

In 2016 heeft Istimewa de hulp ingeroepen van Stork Asset Management Consultancy om hen verder te professionaliseren op het vlak van asset management. De consultants van Stork Asset Management Consultancy helpen bij het ontwikkelen van een andere manier van kijken en werken.

2017-11-24
Duurzaamheid is business
24 November 2017

Duurzaamheid is business

Duurzaam ondernemen is een must voor het bedrijfsleven. Uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015, blijkt dat 86 procent van de ondervraagde bedrijven van mening is dat een onderneming de plicht heeft om goed na te denken over de impact op het milieu en de samenleving.

2017-11-17
Scrum in de Industrie - Let’s Play Ball!
17 November 2017

Scrum in de Industrie - Let’s Play Ball!

Is scrum alleen geschikt voor IT projecten? Onze ervaring is dat ook in de industrie betere resultaten te halen zijn met deze manier van samenwerken.

2017-10-30
Synergie tussen Reliability Centered Maintenance en Root Cause Analysis
30 October 2017

Synergie tussen Reliability Centered Maintenance en Root Cause Analysis

Wat zou u liever willen doen: Voorkomen of Genezen? Voorkomen dat equipment faalt, is een goede zaak. Maar we kunnen niet alles voorspellen. En soms is het helaas zo dat alle preventieve maatregelen toch niet werken. Zou u in die situaties niet antwoorden: “Genezen!”?

2017-09-29
Stork reikt haar REACH awards uit
29 September 2017

Stork reikt haar REACH awards uit

Op woensdag 27 september vierde Stork wereldwijd de REACH Beyond Zero Annual Awards. Tijdens een feestelijke award-uitreiking in Rotterdam werden de Europese winnaars van de vijf categorieën bekend gemaakt. We vierden dit samen met alle finalisten, hun directe collega's en een groot aantal klanten.

2017-09-19
‘Ageing’ en BRZO – meer dan alleen de hardware!
19 September 2017

‘Ageing’ en BRZO – meer dan alleen de hardware!

Het grootste deel van de installaties in de (petro)chemische industrie in Nederland is al vele jaren in bedrijf. Er is dus sprake van veel relatief oude - ‘ageing’ - installaties, wat zonder goede beheersing een verhoogd risico kan geven op het ontstaan van ongevallen.

2017-07-31
Hoe kies ik de ‘best-fit’ CMMS software?
31 July 2017

Hoe kies ik de ‘best-fit’ CMMS software?

Het selecteren van een Computerized Maintenance Management System (CMMS) of een Enterprise Asset Management (EAM) ondersteunend systeem is één van de meest uitdagende projecten voor een onderhoudsorganisatie en/of operationele organisatie.

2017-07-10
Een onderbouwd onderhoudsconcept in zes stappen
10 July 2017

Een onderbouwd onderhoudsconcept in zes stappen

In mijn werk kom ik veel in aanraking met klanten die het gevoel hebben dat het onderhoud beter en vooral ook goedkoper kan. Daarnaast zijn er klanten die het allemaal wel best vinden en onderhoud meer als een noodzakelijk kwaad zien. In deze blog leg ik uit wat het nut en de noodzaak is van het hebben van een onderbouwd onderhoudsconcept en hoe dat kan worden beheerd.

2017-06-19
Van reactief naar gepland onderhoud – ervaringen uit de praktijk
19 June 2017

Van reactief naar gepland onderhoud – ervaringen uit de praktijk

De afgelopen jaren ben ik bij diverse bedrijven werkzaam geweest die, na jarenlang reactief onderhoud uitgevoerd te hebben, de stap wilden maken naar het uitvoeren van onderhoud op gepland niveau. In deze blog deel ik graag enkele ervaringen uit deze veranderingstrajecten.

2017-06-19
Data Relevantie – Cruciaal in Asset Performance Management
19 June 2017

Data Relevantie – Cruciaal in Asset Performance Management

Kwaliteit van data is een lastig begrip. Vooral als er meerdere gebruikers van dezelfde data zijn. En het wordt nog lastiger als elk van de gebruikers andere doelen wil bereiken met de data.