Stork

Engineering & Constructie HPPC Skid bij Vopak Europoort

Informatie

Klant

Koninklijke Vopak N.V.

Regio

Europa

Industrie

Refining & petrochemicals

Gerelateerde specialismen

Uitdaging

Het bieden van optimale service en voorzieningen voor klanten is een belangrijke leidraad voor Vopak. Vopak is dan ook voortdurend bezig om te zien hoe zij een extra bijdrage kan leveren aan de logistieke operaties van haar klanten. Het HPPC project is daar een voorbeeld van. Met aanpassingen aan de installaties stelt Vopak een klant in staat om op veilige wijze haar product te lossen en op te slaan. Bij de aanleg van deze installatie is haast geboden. De installatie dient operationeel te zijn voordat de eerste olietanker met dit product aanlegt in de Rotterdamse haven.

Oplossing

Om een snelle oplossing te kunnen garanderen heeft Vopak, dat zelf het ontwerp van de installatie en het projectmanagement verzorgde, de contractors on-site, met diepgaande kennis van de locatie, gevraagd om de installatie te bouwen. Fluor leverde Vopak support voor basic engineering voor het mechanische deel, waarna Stork naadloos de detail engineering en constructie heeft verzorgd. Het traject van detail engineering tot constructie van E&I en automatisering (software en hardware) was in handen van Stork.

De HPPC-skid bestond uit een verzinkte staalconstructie van 3 bij 6 meter, leidingwerk, pompen, tracing, isolatie en benodigde instrumentatie (druk-, flow-, temperatuurmeters en transmitters); een en ander ondersteund door een E&I&A installatie voor de besturing, inclusief hoofdverdeler en UPS.

Enkele karakteristieken:

  • Leidingwerk ½ tot 3 duims
  • 2 pompen
  • 2 spoel en 2 vulaansluitingen
  • 216 lassen (181 leiding + 35 lassen supporting)
  • 50 aansluitingen


De skid is in de Stork werkplaats gebouwd onder fabrikantschap (Module H) en afgeperst. Hierna is het in zijn geheel vervoerd naar Vopak, waar de skid op site is aangesloten op de piping en de instrumentatie voor de injectie op de vingerpier, waarna het volledige systeem is getest en inbedrijf gesteld.

Dit multidisciplinaire project kenmerkte zich door een zeer krappe tijdsplanning, waarbij een nauwe samenwerking tussen Fluor, Stork en contractors voor civiele diensten en overige piping cruciaal was. Uitdagingen zijn voortvarend opgepakt en waar nodig zijn tijdelijke voorzieningen getroffen om een tijdige afronding van het project te borgen. Een en ander met oog op het belang van een optimale serviceverlening.

Voordelen

Op basis van een goede samenwerking is een kwalitatief hoogwaardig en geïntegreerd werkend systeem geleverd dat volledig voldoet aan alle regelgeving en normeringen. Ook de veiligheid van werken tijdens het project was geborgd; er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De totale installatie was operationeel ruim voordat de eerste lading de Rotterdamse haven bereikte.