Stork

Roadmap Asset Management - BASF Heerenveen

Informatie

Klant

BASF

Regio

Europa

Industrie

Raffinage & petrochemie

Bijbehorende specialismen

Uitdaging

Stork kreeg de opdracht om een driejarige assetmanagementstrategie voor BASF in Heerenveen te ontwikkelen. Dit met het streven om geen grote non-conformiteiten te garanderen en tegelijkertijd de operationele kostenefficiëntie voor de klant te verbeteren. De strategie had betrekking op BASF's productie-eenheden voor emulsie- en harssnijden, SGO en additieven.

Oplossing

De kloof tussen de AS-IS en de gewenste TO-BE situaties (inclusief targets) werd in kaart gebracht door middel van begeleiding, workshops en het aanbieden van tools. De gebruikte instrumenten en methodologie omvatten:

• Bepalen van zowel asset als asset management doelen door het vertalen van operationele strategische planning en stakeholder requirements

• Asset scan en Asset management scan

• Strategie roadmap

• SWOT analyse

• Risicoweging op basis van kritische bedrijfswaarden

• Prioriteit instellen

Het resultaat was een risicogewogen strategisch assetmanagementplan op basis van de kritische bedrijfswaarden van BASF Heerenveen.

Voordelen

Het hebben van duidelijke en praktische Asset Management strategieën stelt BASF in staat om kwantitatieve doelstellingen te realiseren op:

• Totale technische kosten, werkelijk/budget

• Forfaitair capex budget, actueel/budget

• Asset effectiviteit (OAE)

• Asset effectiviteit Technisch verlies


"Voor onze locatie was de implementatie van asset management nieuw terrein en moesten we onze weg vinden naar asset management. Met behulp van Stork hebben we een roadmap gemaakt in de vorm van een strategie om maximale waarde toe te voegen als asset management aan onze organisatie. Nu is het aan ons om er een succes van te maken!"
Mark Lazonder, Asset manager BASF Heerenveen

Project details

Project: Roadmap Asset Management

Locatie:  Heerenveen, Nederland

Diensten: Asset Management Consultancy

Datum:  2015