Stork

Shutdown & Turnaround bij Biomethanol Plant BioMCN

Informatie

Klant

BioMCN

Regio

Europa

Industrie

Raffinage & petrochemie

Bijbehorende specialismen

Uitdaging

Om de "license to operate" van de productiefaciliteit van (bio)-methanol, een 2e generatie biobrandstof, veilig te stellen, is een periodieke inspectie vereist. De noodzakelijke grootschalige stop in verband met de inspectie wordt gebruikt om revisies van verschillende apparatuur zoals reformer en turbines uit te voeren. BioMCN verzocht Stork om deze inspectiestop te managen. Stork heeft uitgebreide kennis van de fabriek door hun aannemerswerk op locatie.

Oplossing

Stork was de hoofdaannemer voor deze multidisciplinaire inspectiestop, die 18 maanden eerder begon met het bepalen van de scope. Daarna hield Stork zich met een geïntegreerd team bezig met planning, werkvoorbereiding, organisatie en beheer van de inspectiestop. Tijdlijn voor uitvoering van de gehele scope was slechts 4 weken. Het project omvatte een breed scala aan Stork-diensten:

• Mechanisch

• Leidingen – inclusief 650 lassen

• Elektrisch & Instrumentatie

• Inspectie & Integriteit

• Turbomachinerie diensten

• Verhuur van apparatuur door EQIN

Naast een uitgebreid Stork-team waren 30 onderaannemers betrokken bij deze gecompliceerde shutdown. Tijdens de piekuren werkten 500 specialisten op locatie in een beperkt areaal, die in totaal ongeveer 45.000 manuren leverden. De belangrijkste uitdaging was het managen en coördineren van het enorme aantal verschillende activiteiten. Om de efficiëntie en veiligheid te verbeteren introduceerde Stork nieuwe digitale methoden voor het plannen van werkvergunningen, gebaseerd op de werkelijke voortgang van het werk, geïntegreerd met Last Minute Risk Assessments. Andere initiatieven om het veiligheidsbewustzijn van Stork en ingehuurd personeel te verbeteren, waren het gebruik van een veiligheidscentrum voor het onboarden en opleiden van het personeel over de details van de installatie, dagelijkse veiligheidsstarts en online veiligheidsbulletins.

Voordelen

De turnaround is succesvol afgerond en de installatie is volgens planning opgeleverd met de juiste kwaliteit, op tijd, binnen budget en veilig. De heringebruikname van de installatie was succesvol. De capaciteit van de installaties is uitgebreid en de installatie verkeert in een perfecte staat om (bio)-methanol te produceren voor BioMCN-klanten tot de volgende Shutdown over twee jaar. De uitvoering van de shutdown was een perfecte weerspiegeling van het motto dat tijdens het project werd gebruikt: "Samen, veilig en de eerste keer goed."