Stork

Trends in Asset Management 2024

24 januari 2024 | Prodentfabriek - Amersfoort

Connectiviteit – De silver bullet in de energietransitie

Meer en meer wordt duidelijk dat connectiviteit het verschil gaat maken, in vele opzichten. Juist ook in de huidige energietransitie.

Om te beginnen denken we aan de connecties tussen mensen en organisaties waarbij business ecosystemen netwerken vormen met een gemeenschappelijk doel. Bijvoorbeeld het ecosysteem voor de ontwikkeling van de waardeketen rondom waterstof. Maar ook de noodzakelijke connecties tussen de verschillende energievormen [wind, zon, H2, batterijen, etc.] om te komen tot een stabiel energiesysteem.

Connectiviteit is echter ook een voorwaarde in digitaal opzicht. Technologie dient betrouwbaar en veilig data uit te wisselen binnen ecosystemen om te komen tot bruikbare stuurinformatie of zinvolle interventies. En ook management informatie systemen genereren alleen waarde op tactisch en strategisch niveau als ze effectief en efficiënt geconnecteerd zijn. 

Dit alles is echter verre van vanzelfsprekend en vraagt om een nieuw perspectief. Kortom: alle reden om Trends in Asset Management 2024 in het teken gesteld te hebben van Connectiviteit als silver bullet in de energietransitie.

Programma

Het programma bestond uit 4 inspirerende key-notes en 2 rondes met 4 verschillende interactieve break-out sessies naar keuze. Hieronder worden onze sprekers en hun bijdragen kort geïntroduceerd en kunnen de presentaties per spreker bekeken worden.

Jan Schipper - Stork AMT

Jan verzorgde de opening en introduceerde het thema van TiAM2024: Connectiviteit - de silver bullet in de Energietransitie. Hij ging in op de huidige stand van zaken in de energietransitie en het belang van connectiviteit in al haar vormen: ecosystemen, transportsystemen en digitale connecties. Dit alles in relatie tot Asset Management.

Robert Kuik - Tennet

Robert Kuik is Associate Director Energy System Planning binnen TenneT, waar hij verantwoordelijk is voor de onshore en offshore netwerkontwikkeling binnen het Nederlandse en Duitse (extra) hoogspanningselektriciteitsnetwerk. Tijdens TiAM 2024 nam Robert Kuik het publiek mee langs de volgende drie assen van connectiviteit:

  1. De energietransitie vertaalt zich in een flinke uitbreiding van de infrastructuur, de connectiviteit tussen vraag en aanbod van elektriciteit;
  2. Zowel korte termijn netschaarste als langere termijn investeringen vragen om connectiviteit tussen netbeheerders, overheden en marktpartijen;
  3. Een efficient en stabiel elektriciteitssysteem vraagt om connectiviteit tussen verschillende energiedragers.

Barthold Schroot - EBN

Barthold Schroot is Strategisch Adviseur Energietransitie bij Energie Beheer Nederland. Zijn bijdrage ging in op de rol van EBN binnen het energiesysteem en de energietransitie in Nederland. EBN participeert in projecten op het gebied van de productie en ondergrondse opslag van energie. Gezien de snelle ontwikkeling van de energietransitie heeft EBN inmiddels ook een rol bij de opsporing en productie van aardwarmte en bij de eerste CCS-projecten in Nederland. Ook onderzoekt zij de mogelijkheden van andere bijdragen.


Jos Grubben - ASML

Jos Grubben is binnen de afdeling Corporatie Real Estate van ASML verantwoordelijk voor Strategisch contract en supplier management Hard Services en kent op maintenance gebied zowel de opdrachtnemers als opdrachtgevers zijde. Hij is in staat mensen en processen te stroomlijnen en te verbinden. Tijdens TiAM 2024 deelde hij zijn inzichten waarbij hij inging op het onderwerp: Connectiviteit als sleutel in de transitie naar waardegedreven asset management.

Robert Koole - Koolen Industries

Robert is Chief Development Officer bij Koolen Industries, een conglomeraat van 28 bedrijven die samen werken aan ‘schone energie voor iedereen’. Van opwek, tot opslag, mobiliteit en slimme aansturing, met eigen productie op de cleantech campus in Hengelo. Koolen Industries helpt klanten hun energiesysteem te verduurzamen met korte terugverdientijd. Tijdens TiAM 2024 deelde Robert een aantal voorbeeldprojecten en ging in op het belang van connectiviteit van (energie)assets voor de industrie.

Mark Plews - GE Digital

Mark Plews is a Senior Account Manager with GE Digital for Power Generation, Oil & Gas and Chemicals.  His background is as a Mechanical Engineer who has specialised in enterprise software solutions throughout his career.  He has been involved with Asset Performance Management for the past ten years.  Mark spoke about the latest industry trends and drivers and how GE Digital is responding to meet the demand for connectivity.

Jean-Pierre Beunen - KPN

Onder de titel "de impact van Data uit assets in de openbare ruimte" liet Jean-Pierre Beunen zien dat connectiviteit niet alleen bestaat uit verbindingen, maar dat data connectiviteit bijdraagt aan een succesvol ecosysteem. Dat deed Jean-Pierre a.d.h.v. voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zoals smart cities en connected assets, waarbij infrastructuur, IoT-assets, data & software worden ingezet. In zijn rol als Programmadirecteur Smart Society is Jean-Pierre verantwoordelijk voor de Smart City-strategie van KPN. Met ruim 20 jaar ervaring in de B2B ICT-branche, werkt Jean-Pierre aan nieuwe diensten voor het slimmer maken van de openbare ruimte.

Binnert de Jong - WCM Fieldlab Hydro Boreas

Binnert de Jong is projectleider van het WCM Fieldlab Hydro Boreas, een cross-sector open innovatieproject over onderhoud van groene waterstofinstallaties. Hij ging in op ketenintegratie bij het beheer en onderhoud van assets voor de nieuw te ontwikkelen waterstofinfrastructuur.  Een waterstofketen bestaat uit meerdere complexe onderdelen die een goede connectiviteit moeten hebben. De nadruk ligt dus meer op de betrouwbaarheid van de hele keten in plaats van op de betrouwbaarheid van een enkele fabriek of productie-eenheid.

Trends in Asset Management

Trends in Asset Management is het jaarlijkse congres van Stork Asset Management Technology. Tijdens TiAM 2024 kwamen Plant-, Asset-, Reliability- en Maintenance managers bijeen om rondom actuele thema's ervaringen en ideeën uit te wisselen tijdens key notes, breakout sessies en netwerkmomenten.