Stork
Resultaten: 696

Privacyverklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen hoe wij, Stork Technical Services Holding B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Stork”)

Markten

Wereldwijde dienstverlening aan klanten in diverse markten en industrieën met een breed scala aan mogelijkheden.

Management

Gestructureerd managementtoezicht en projectuitvoering voor constructie, onderhoud, turnarounds, operaties, ontmanteling & verhuizingen van assets.