Stork
Resultaten: 491

Privacyverklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen hoe wij, Stork Technical Services Holding B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Stork”)

Markten

Wereldwijde dienstverlening aan klanten in diverse markten en industrieën met een breed scala aan mogelijkheden.

Waterstof

Vakmanschap in constructie, operatie & onderhoud om de ambities in de volledige waterstofwaardeketen te realiseren.

Wind

Vakmanschap in operatie & onderhoud om de kosten van windenergie te verlagen.